50 kỹ năng quản lý tiếp thị sản phẩm dân Marketing cần phải biết

quan-ly-tiep-thi-san-pham

Top 50 kỹ năng quản lý tiếp thị sản phẩm

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp danh sách 50 kỹ năng quan trọng nhất dành cho người Quản lý tiếp thị sản phẩm. Các kỹ năng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên dựa trên tỷ lệ phần trăm xuất hiện trong bản mô tả công việc. Chẳng hạn, kỹ năng phát triển sản phẩm mới chiếm 27,5% trong hồ sơ của người Quản lý tiếp thị sản phẩm. Hãy cùng ShopDunk tìm hiểu ngay nhé!

1. Phát triển sản phẩm mới

Yêu cầu cao

Những cách phát triển sản phẩm mới được sử dụng trong công việc Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Trực tiếp lãnh đạo và tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm mới cũng như các cải tiến sản phẩm hiện tại.
 • Áp dụng quy trình Stage-Gate cho các sáng kiến phát triển sản phẩm mới.
 • Giới thiệu các phương pháp phát triển sản phẩm mới nhằm tăng năng suất và thời gian phát triển.
 • Giao tiếp phối hợp giữa tất cả các bộ phận liên quan đến phát triển sản phẩm mới.
 • Tham gia vào các nhóm phát triển sản phẩm mới.
 • Phối hợp với các nhóm phát triển sản phẩm và quản lý phát triển sản phẩm mới nhằm cho ra mắt 35/40 sản phẩm mới hoặc sửa đổi hàng năm.
 • Phối hợp với R&D (nghiên cứu và phát triển) để nâng cấp thiết bị, phát triển sản phẩm mới và đưa ra các giải pháp thích hợp dựa trên phản hồi của khách hàng.
 • Nỗ lực dẫn đầu phát triển sản phẩm và tiếp thị sản phẩm mới để tối đa hóa doanh thu bán hàng, thị phần và tỷ suất lợi nhuận.
 • Tăng doanh số thiết bị thông qua phát triển sản phẩm mới cùng với việc tung ra thiết bị mới và hoàn thiện các khả năng của thiết bị hiện tại.
 • Thực hiện các khái niệm tiếp thị phát triển sản phẩm mới, đóng gói, phân tích kinh doanh, sản xuất, tìm nguồn cung ứng và giá cả.
 • Chủ trì tại các cuộc họp lập kế hoạch hàng năm ở Osaka, Tokyo và Kyoto để phát triển sản phẩm mới.
 • Dẫn dắt thay đổi quy trình chiến lược nhằm giảm sự chậm trễ trong việc phát triển sản phẩm mới cũng như hoàn thành dự án.
 • Đứng đầu hoặc tham gia vào các nhóm phát triển sản phẩm kể từ khi thành lập cho đến khi ra mắt.
 • Dự án phát triển sản phẩm mới cho ra mắt sản phẩm vào tháng 5 năm 2017.
 • Thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng để sử dụng trong việc phát triển sản phẩm mới.
 • Góp phần thực hiện phát triển sản phẩm mới, ra mắt và đánh giá.
 • Làm việc với các phòng ban để quản lý quá trình phát triển sản phẩm mới.
 • Nghiên cứu và xác định các cơ hội thị trường mới, hỗ trợ phát triển sản phẩm mới và ưu tiên lộ trình sản phẩm.
 • Được thăng chức lên Giám đốc, phát triển sản phẩm mới, doanh thu của đơn vị kinh doanh tăng gấp đôi.
 • Quản lý tất cả khía cạnh của các dự án phát triển sản phẩm mới từ ý tưởng ban đầu đến khi ra mắt nhằm tăng 20% doanh thu.

2. Chiến lược sản phẩm

Yêu cầu cao

Dưới đây là cách chiến lược sản phẩm được sử dụng trong các hoạt động Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Thực hiện quản lý chiến lược sản phẩm tổng thể, nghiên cứu và phát triển cũng như yêu cầu tính năng và hỗ trợ phối hợp sản xuất, lập kế hoạch.
 • Quản lý các chiến dịch tiếp thị và chiến lược sản phẩm cho hội nghị truyền hình và tài liệu về các dòng sản phẩm điện tử tiêu dùng ở Bắc Mỹ.
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm, bao gồm chiến lược sản phẩm, chiến thuật và mục tiêu doanh thu/đơn vị.
 • Phát triển và thực hiện chiến lược sản phẩm tiếp thị cũng như các chương trình tạo ra khách hàng tiềm năng.
 • Xác định chiến lược sản phẩm thử nghiệm nhằm khắc phục, sửa lỗi.
 • Hướng dẫn chiến lược phân chia sản phẩm thông qua phân tích cạnh tranh và công nghiệp.
 • Phân tích nhu cầu thị trường, dịch vụ cạnh tranh và xu hướng mới nổi để phát triển chiến lược sản phẩm cho các công cụ quản lý tài khoản trực tuyến này.
 • Tạo chiến lược sản phẩm mới và quản lý việc tung ra thị trường sản phẩm kinh doanh mới.
 • Phát triển và thực hiện chiến lược sản phẩm tổng thể, bao gồm các tính năng và lợi ích, thương hiệu, giá bán và chiến lược tiếp thị.
 • Tiến hành phân tích thị trường để xác định chiến lược sản phẩm chính xác, giá cả và bộ tính năng của các dòng sản phẩm mới và hiện có.
 • Xác định chiến lược sản phẩm và quy trình thực hiện cho tài khoản EMEA, tăng sự hài lòng của khách hàng lên 20%.
 • Phát triển chiến lược sản phẩm và đảm bảo truyền thông của thông điệp tiếp thị đến các bộ phận bán hàng và tiếp thị.
 • Góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo, hoạch định chiến lược sản phẩm và lộ trình phù hợp với cạnh tranh thị trường.
 • Xây dựng và thực hiện thành công một chiến lược sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu riêng biệt của các thị trường khác nhau.
 • Phát triển và thực hiện chiến lược sản phẩm theo định hướng thị trường dưới sự chỉ đạo của Giám đốc dòng sản phẩm.
 • Chiến lược sản phẩm được bày bán và hợp đồng về hàng hóa bán giao sau cho khách hàng tại các sự kiện để tăng sự chấp nhận.
 • Phát triển chiến lược sản phẩm trên toàn thế giới, đề xuất giá trị và định vị sản phẩm của ổ đĩa cứng và bộ nhớ cho máy chủ mạng.
 • Bắt đầu liên hệ với lĩnh vực này để xác định các cơ hội tham gia trên toàn thế giới và tạo ra thông điệp Go-To-Market chi tiết một chiến lược sản phẩm mới.
 • Phát triển lộ trình sản phẩm và làm việc với các bên thứ ba để cung cấp các thiết bị cải tiến hoặc các sản phẩm mới hỗ trợ chiến lược sản phẩm của công ty.

3. Tăng trưởng doanh thu

Yêu cầu cao

Dưới đây là những cách tăng trưởng doanh thu được sử dụng trong công việc Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Phát triển chiến lược cho các tài liệu truyền thông nội bộ cũng như bên ngoài thúc đẩy tính nhất quán của thương hiệu, chuyên môn trong ngành và tăng trưởng doanh thu.
 • Nuôi dưỡng hơn 100 mối quan hệ nhà cung cấp bằng cách phát triển các kế hoạch tiếp thị hàng quý dẫn đến tăng trưởng doanh thu lợi nhuận.
 • Mục tiêu công việc là phát triển, khởi xướng và giám sát một chiến lược tiếp thị cấp cao để hỗ trợ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bền vững.
 • Nghiên cứu và giành được quyền mua quản lý để phát triển dịch vụ độc đáo với mức tăng trưởng doanh thu tiềm năng là 214% từ các khách hàng mục tiêu có giá trị cao hơn.
 • Thực hiện nghiên cứu thị trường rộng rãi, đánh giá cạnh tranh và khai thác dữ liệu trước khi vào thị trường mới để tăng trưởng doanh thu dài hạn.
 • Thực hiện một sáng kiến tiếp thị thế hệ lãnh đạo đã đóng góp cho tăng trưởng doanh thu nhóm của Liên minh chiến lược là 10 triệu đô la.
 • Cung cấp Tổng chi phí sở hữu cho các sản phẩm của ACOM trên thị trường ERP trực tiếp, góp phần tăng trưởng doanh thu.
 • Lên kế hoạch và thực hiện chiến lược tiếp cận sản phẩm, thị trường, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu sản phẩm từ 600 triệu đô la Mỹ đến 1 tỷ đô la Mỹ.
 • Tái cấu trúc chương trình, ngân sách hao hụt là 3%, dẫn đến tăng trưởng doanh thu thuần 5%.
 • Phối hợp nhóm đa chức năng gồm sáu thành viên tập trung vào việc giảm chi phí, tăng trưởng doanh thu và ra mắt Ford Focus.
 • Tận dụng để thúc đẩy GTM và nỗ lực mở rộng thị trường, dẫn đến tăng trưởng doanh thu 30% hàng năm.
 • Xác định các chiến lược thâm nhập thị trường, lợi nhuận, tăng trưởng doanh thu và kết thúc các chiến lược phân kỳ sản phẩm trọn đời.
 • Đạt được tỷ suất lợi nhuận gộp và hoạt động thu nhập; tạo ra tăng trưởng doanh thu 80 triệu đô la.
 • Cung cấp tăng trưởng doanh thu hơn 8% trong mỗi năm liên tiếp.
 • Quản lý các dòng sản phẩm hiện có để tăng trưởng doanh thu và mở rộng thị trường.
 • Đóng góp vào tăng trưởng doanh thu hàng năm trên 50%.
 • Tăng trưởng doanh thu 15% đối với sản phẩm tương tác trả lời tự động năm 2001.
 • Đạt được mức tăng trưởng doanh thu 40 triệu đô la trong hai năm.
 • Đạt được 23% so với tăng trưởng doanh thu hàng năm.
 • Quản lý tiếp thị trực tiếp và tạo khách hàng tiềm năng thông qua các sự kiện thương mại, dẫn đến tăng trưởng doanh thu 10% tại các trung tâm tái bản.

4. Nghiên cứu thị trường

Yêu cầu cao

Dưới đây là những cách thực hiện nghiên cứu thị trường trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Thúc đẩy trí tuệ và nghiên cứu thị trường; bao gồm phân tích ngành để hiểu sâu sắc cạnh tranh trong phân khúc sản phẩm.
 • Phân tích mô hình cạnh tranh và thực hiện nghiên cứu thị trường để xác định thị trường mục tiêu và định vị.
 • Hoạt động nghiên cứu thị trường liên quan trực tiếp và thực hiện tất cả các chương trình quảng cáo.
 • Phát triển nghiên cứu thị trường để tăng tính khả năng sử dụng cũng như sự hấp dẫn của các sản phẩm.
 • Tạo điều kiện nghiên cứu thị trường và phân tích chi phí cho quản lý cấp cao.
 • Phối hợp với các công ty nghiên cứu thị trường và thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để xác nhận giả định và dự đoán trong mô hình thị trường.
 • Tiến hành, báo cáo, theo dõi và thực hiện nghiên cứu thị trường để phát triển chiến lược, kế hoạch ra mắt và quản lý chương trình khuyến mãi.
 • Phát triển chiến lược sản phẩm và truyền thông chi tiết và cao cấp – dựa trên các cuộc phỏng vấn với khách hàng, khách hàng tiềm năng và nghiên cứu thị trường.
 • Sử dụng các công cụ trực tuyến để tạo khảo sát khách hàng và làm việc với các công ty nghiên cứu thị trường bên ngoài để thực hiện các báo cáo chi tiết.
 • Cung cấp nghiên cứu thị trường; xác định cơ hội, dự báo doanh thu và hồ sơ cho từng thiết kế của khách hàng.
 • Tạo tài sản thế chấp, báo cáo nghiên cứu thị trường và có mặt tại triển lãm thương mại để quảng bá thương hiệu Fujitsu.
 • Phối hợp với nhóm tiếp thị sản phẩm của nhà sản xuất để thực hiện ra mắt sản phẩm mới và nghiên cứu thị trường.
 • Tiến hành nghiên cứu thị trường bao gồm giám sát xu hướng của ngành, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và hành vi của nhóm mục tiêu.
 • Tham gia nghiên cứu thị trường, nhóm tập trung, khái niệm sản phẩm mới, thiết kế bao bì.
 • Bắt đầu và hoàn thành nghiên cứu thị trường về các sản phẩm và kênh sản phẩm để xác định chiến lược phát triển sản phẩm.
 • Trình bày kết quả nghiên cứu thị trường tại các cuộc họp quốc gia của các nhà lãnh đạo tư tưởng.
 • Tiến hành và phân tích nghiên cứu thị trường để xác định nhu cầu và sử dụng sản phẩm của khách hàng.
 • Có kỹ năng nghiên cứu thị trường và nh cầu của khách hàng.
 • Tiến hành nghiên cứu thị trường để nắm được hiểu biết của khách hàng và kết hợp vào phát triển thông điệp cho sản phẩm mới.
 • Tiến hành nghiên cứu thị trường vào các hệ thống điều khiển, cảm biến chiếu sáng thương mại và dân dụng cho Leviton.
quan-ly-tiep-thi-san-pham 0

Nghiên cứu thị trường đóng vai trò quan trọng trong Quản lý tiếp thị sản phẩm.

5. Nội dung web

Yêu cầu cao

Dưới đây là cách nội dung web được sử dụng trong công việc Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Phát triển định vị, phân tích cạnh tranh, nội dung web được tối ưu hóa, định hướng sáng tạo cho các sản phẩm demo và sản phẩm đa phương tiện.
 • Thiết kế nội dung web của bên thứ ba cho các tổ chức mà có sự tham gia tài trợ đáng kể của ngân hàng để thúc đẩy các chiến dịch mua lại.
 • Quản lý việc mua bán và triển khai hệ thống quản lý nội dung web từ lựa chọn nhà cung cấp thông qua cài đặt.
 • Thiết kế, quản lý và duy trì dòng sản phẩm tập trung vào nội dung web.
 • Mở rộng và duy trì sản phẩm tiếp thị và bán hàng bao gồm tài liệu quảng cáo, video trên web, sách trắng, nội dung web và thông cáo báo chí.
 • Mở rộng và duy trì tài sản tiếp thị và bán hàng bao gồm tài liệu quảng cáo, video trên web, sách trắng, nội dung web và thông cáo báo chí.
 • Phát triển nội dung web, tài liệu bán hàng, tiếp thị, bản tin, thư trực tuyến và tài liệu quảng cáo để tiếp cận và thu hút đối tượng mục tiêu.

6. Phân tích cạnh tranh

Yêu cầu cao

Dưới đây là những cách phân tích cạnh tranh được sử dụng trong các công việc của Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Tạo thị trường mục tiêu cho từng lãnh thổ bán hàng thông qua phân tích cạnh tranh và cung cấp người dùng cuối tiềm năng được nghiên cứu, cùng với doanh thu dự báo.
 • Phát triển kế hoạch sản phẩm chiến lược dựa trên đánh giá các số liệu hiệu suất sản phẩm lịch sử, phân tích cạnh tranh và phát triển giải pháp sáng tạo.
 • Áp dụng các nguyên tắc Marketing thực dụng để tạo ra người mua , tài liệu định vị, phân tích cạnh tranh và chiến lược tiếp cận thị trường.
 • Phát triển định vị sản phẩm, nhắn tin, nghiên cứu khách hàng, phân tích cạnh tranh và phân tích giá cả sản phẩm.
 • Thực hiện phân tích cạnh tranh và nghiên cứu thị trường để xác định các yêu cầu thị trường cho tất cả các sản phẩm máy tính xách tay mới.
 • Phát triển phân tích cạnh tranh chuyên sâu, định vị cạnh tranh, tóm tắt cạnh tranh và các công cụ bán hàng.
 • Thực hiện và truyền đạt phân tích cạnh tranh về sản phẩm, giá cả và công nghệ.
 • Dẫn dắt các hoạt động nghiên cứu thị trường bao gồm phân tích cạnh tranh và nghiên cứu sản phẩm.
 • Nghiên cứu và phân tích phân tích cạnh tranh để hỗ trợ các chiến lược giá của công ty.
 • Tiến hành phân tích cạnh tranh liên tục để đảm bảo lợi thế cạnh tranh.
 • Thực hiện phân tích cạnh tranh cấp sản phẩm theo phân khúc.
 • Tạo báo cáo phân tích cạnh tranh cho giám đốc điều hành WF.
 • Xác định các thông điệp tiếp thị chính và phát triển bộ dụng cụ báo chí, trang web, tài sản thế chấp bán hàng, bộ dụng cụ bán hàng và phân tích cạnh tranh.
 • Phát triển nghiên cứu thị trường và sản phẩm có liên quan, phân tích cạnh tranh, phân tích chi phí, giá cả và cơ hội cho tất cả các sản phẩm.
 • Giúp bán hàng với Phân tích cạnh tranh trên nhiều dòng sản phẩm (Thoại, Video và Dữ liệu).
 • Tiến hành nghiên cứu thị trường và phân tích cạnh tranh để hỗ trợ các sản phẩm mới và bộ tính năng sản phẩm.
 • Xử lý phân tích cạnh tranh, nghiên cứu sản phẩm, tạo tờ rơi và quảng cáo hợp tác.
 • Tạo tài liệu phân tích cạnh tranh cho các nhóm Bán hàng và Tiền bán hàng trên toàn thế giới.
 • Các nhiệm vụ chính bao gồm bán hàng & tiếp thị, cũng như các kế hoạch chiến lược, ngân sách, phân khúc thị trường và phân tích cạnh tranh.
 • Hướng dẫn lãnh đạo cấp C thông qua một thương hiệu hình ảnh toàn cầu: phân tích cạnh tranh, tài liệu hỗ trợ bán tài sản thương hiệu.

7. Phát triển kinh doanh

Yêu cầu cao

Dưới đây là cách Phát triển kinh doanh được sử dụng trong công việc Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Hỗ trợ nhóm phát triển kinh doanh với phân tích cơ hội thị trường và sản phẩm cạnh tranh trong quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh doanh dưới dạng dịch vụ nền tảng doanh nghiệp.
 • Tham gia và đóng góp hiệu quả vào các nỗ lực phát triển kinh doanh và bán hàng giúp gia tăng nhận thức về sản phẩm.
 • Chiến lược tiếp thị trực tiếp, kế hoạch phát triển kinh doanh, hoạt động quảng bá, dự án phát triển sản phẩm.
 • Đo lường các hoạt động bán hàng để định lượng tác động và thành công của các chương trình phát triển kinh doanh.
 • Xác định và điều tra các đối tác tiềm năng để phát triển kinh doanh.
 • Quản lý tiếp thị sản phẩm và phát triển kinh doanh của nền tảng thương mại di động để thúc đẩy nhận thức về sản phẩm và tạo ra doanh số bán hàng.
 • Quản lý tiếp thị sản phẩm và nỗ lực phát triển kinh doanh cho hoạt động giải trí, mạng máy tính và dòng sản phẩm phụ kiện điện thoại.
 • Làm việc với những Truyền thông tiếp thị về việc phát triển các chiến lược tiếp thị cho các chương trình bán hàng và phát triển kinh doanh mới .
 • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh doanh ngắn hạn và dài hạn, cơ hội hợp tác và dự đoán thị trường.
 • Phát triển và thực hiện các chiến lược phát triển kinh doanh, bán hàng, tiếp thị và PR cho Computer PREP.
 • Phát triển kinh doanh mũi nhọn trên các phân khúc và tuyến đường để đáp ứng các mục tiêu bán hàng cấp gia đình.
 • Tổ chức và sở hữu quy trình phát triển kinh doanh truyền thống cho FedEx Marketing.
 • Phát triển tài liệu tiếp thị B2B cho đội ngũ bán hàng phát triển kinh doanh.
 • Thúc đẩy giám sát một nhóm phát triển kinh doanh trước khi bán cao cấp bao gồm 10 cá nhân.
 • Đại diện Kent Datacomm trong các sáng kiến ​​phát triển kinh doanh.
 • Kết hợp với các đối tác bên ngoài, kỹ thuật, phát triển kinh doanh và nhóm quản lý tài khoản để ưu tiên phát triển sản phẩm và đưa ra các mốc thời gian.
 • Cơ hội phát triển kinh doanh được trau dồi bằng cách truyền giáo lợi ích sản phẩm cho các bên liên quan nội bộ, OEM, ISV và các đối tác trong ngành.
 • Quản lý phát triển kinh doanh trên toàn thế giới từ khi bán đến hỗ trợ sau bán hàng.
 • Dẫn đầu các nỗ lực phát triển kinh doanh với các OEM (DigiBoard, Hayes, MultiTech, Citrix, PC Anywhere, ProComm).
 • Bắt đầu là Kỹ sư hệ thống CNTT và chuyển sang Giám đốc sản phẩm kỹ thuật và Giám đốc phát triển kinh doanh cao cấp.

Xem thêm: 50 kỹ năng quản lý tiếp thị và phát triển kinh doanh hàng đầu thế giới

8. Quản lý sản phẩm

Yêu cầu cao

Những cách Quản lý sản phẩm được sử dụng trong các công việc của Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Theo dõi, báo cáo và đưa ra khuyến nghị cho Quản lý sản phẩm cao cấp về các thuộc tính và giá cả phần mềm và dịch vụ cạnh tranh.
 • Làm việc với Quản lý sản phẩm để chắt lọc chức năng và lợi ích chính vào các thông điệp tiếp thị sản phẩm cốt lõi.
 • Chuẩn bị bài thuyết trình PowerPoint thu hút cho quản lý điều hành và nhóm quản lý sản phẩm.
 • Tạo sự đồng thuận và hợp tác thuận lợi giữa Quản lý sản phẩm và đội ngũ điều hành.
 • Hoàn thành trách nhiệm được giao để quản lý sản phẩm quan trọng.
 • Thuê giám sát quản lý vòng đời sản phẩm, chuyển đổi sản phẩm, chiến lược kênh và quản lý sản phẩm chuỗi cung ứng ngược.
 • Chịu trách nhiệm quản lý dự án, sản phẩm, tiếp thị và bán hàng của một công ty Đức.
 • Làm việc chặt chẽ với khách hàng, quản lý sản phẩm và lĩnh vực để khởi chạy thành công Cổng thông tin Vignette 7.3.
 • Vượt qua ranh giới để xây dựng mối quan hệ đa chức năng mạnh mẽ giữa quản lý sản phẩm, bán hàng, kỹ sư sản phẩm và phát triển.
 • Làm việc với nhóm quản lý sản phẩm trong việc định vị sản phẩm và ưu tiên các tính năng chính cho các phiên bản sắp tới.
 • Quản lý tiếp thị chiến lược và quản lý sản phẩm cho đơn vị Kinh doanh I/ O phân phối 114 triệu đô la.
 • Chức năng như một liên lạc giữa bán hàng, quản lý sản phẩm, kỹ thuật và tiếp thị của công ty.
 • Sử dụng phương pháp quản lý sản phẩm cổ điển để quản lý các dịch vụ và hoạt động hỗ trợ như các doanh nghiệp độc lập.
 • Đóng vai trò là Quản lý sản phẩm để đưa các sản phẩm mới của Brocade/ IBM hợp tác ra thị trường.
 • Phối hợp với quản lý, phát triển và dịch vụ sản phẩm để xác định chiến lược sản phẩm mới.
 • Chứng nhận quản lý sản phẩm cấp một và cấp hai với Texas Instruments.
 • Phối hợp với các nhóm quản lý bán hàng và sản phẩm để phát triển kế hoạch tiếp thị.
 • Quản lý sản phẩm và tiếp thị nhiều ấn phẩm in.
 • Phối hợp với Quản lý tiếp thị và sản phẩm trên tin nhắn, định vị để làm nổi bật những lợi ích độc đáo của dịch vụ Brainshark.
 • Hợp tác với các nhóm quản lý sản phẩm LTE và CDMA để xác định mục tiêu tiếp thị, nhiệm vụ, phân phối, đối tượng mục tiêu và thời gian.

9. Thị phần

Yêu cầu cao

Cách gia tăng thị phẩn trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Thực hiện các chiến lược truyền thông tiếp thị để mở rộng thâm nhập khu vực và tăng thị phần.
 • Cải thiện 5% thị phần bằng cách nghiên cứu ngành công nghiệp và cạnh tranh, thực hiện các chiến lược thúc đẩy nhận thức và định vị sản phẩm.
 • Tăng 30% thị phần bằng cách tác động đến sự lãnh đạo để mở rộng phân khúc LTC sang website thay thế, bao gồm các nhà thuốc chuyên khoa.
 • Các kế hoạch bán hàng và tiếp thị đã thực hiện dẫn đến thị phần cao hơn trên tất cả các quốc gia mà công ty đã có mặt.
 • Theo dõi thị phần Bắc Mỹ, doanh thu, tỷ suất lợi nhuận, ASP và hỗn hợp sản phẩm.
 • Phân phối tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy hai năm dẫn đến tăng 5% thị phần.
 • Nâng cấp các sản phẩm hiện có và đưa ra ba dịch vụ mới tăng thị phần và thâm nhập thị trường mới.
 • Vượt quá 80% mục tiêu thị phần thử nghiệm, trong khi tối ưu hóa ngân sách 5 triệu đô la.
 • Các tiêu chí hiệu suất phối hợp, bao gồm hạn ngạch bán hàng, đạt được tỷ suất lợi nhuận và tăng trưởng thị phần.
 • Phân tích dữ liệu ngắn gọn để xác định xu hướng thị phần của thương hiệu và các đối thủ cạnh tranh.
 • Phát triển các chiến dịch tiếp thị sáng tạo để thúc đẩy thị phần trong các phân khúc mới và mới nổi.
 • Thực hiện các sáng kiến ​​tiếp thị và bán hàng để giành thị phần cho toàn bộ thị trường Mỹ.
 • Cải thiện thị phần và mở rộng kênh bán hàng để hỗ trợ dòng sản phẩm.
 • Độ rộng và độ sâu của các dòng sản phẩm để tăng thị phần đáng kể.
 • Thu thập thông tin thị trường xung quanh thị phần CMS, xu hướng, hiểu biết.
 • Giành được 20% thị phần cho các nhà cung cấp được giao.
 • Góp phần tăng 40% thị phần với TI.
 • Tăng thị phần ProLiant Linux lên 3%.
 • Gia tăng thị phần cho các sản phẩm giao diện ở Châu Mỹ vào năm 2009, 2010 và 2011.
 • Tăng thị phần lên 10% bằng cách cung cấp cho khách hàng trải nghiệm phần cứng và phần mềm hoàn chỉnh.
quan-ly-tiep-thi-san-pham 1

Cách gia tăng thị phần trong Quản lý tiếp thị sản phẩm.

10. Dịch vụ khách hàng

Yêu cầu cao

Những cách phát triển dịch vụ khách hàng trong công việc của Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Phát triển chương trình ưu đãi dịch vụ nhắn tin cho khách hàng, tăng thêm 300.000 đô la trong vòng một tháng thực hiện.
 • Kết nối với những nhà cung cấp nhóm dịch vụ khách hàng để khắc phục mọi tình huống khi có vấn đề.
 • Cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho các hoạt động hàng ngày của đại diện dịch vụ khách hàng.
 • Hướng dẫn một nhóm đa chức năng bao gồm tiếp thị, phát triển web, quan hệ công chúng, bán hàng, dịch vụ khách hàng và tài chính.
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về sản phẩm, tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho bán hàng, dịch vụ khách hàng và khách hàng.
 • Cung cấp và đào tạo đội ngũ tiếp thị, bán hàng và dịch vụ khách hàng về các sản phẩm mới cũng như nâng cấp.
 • Tương tác trực tiếp với khách hàng tại mỗi xưởng, xử lý các vấn đề về dịch vụ khách hàng và bán sản phẩm đầu tư.
 • Đóng góp trong việc đáp ứng 124% mục tiêu doanh thu dòng sản phẩm 1998 thông qua dịch vụ khách hàng tốt.
 • Cung cấp một mức độ dịch vụ khách hàng hạng nhất cho tất cả các khách hàng nội bộ và bên ngoài.
 • Cung cấp hỗ trợ trực tuyến vào buổi tối và cuối tuần cho nhóm dịch vụ khách hàng khi cần thiết.
 • Xử lý việc leo thang dịch vụ khách hàng liên quan đến lập trình và sản phẩm được gửi qua Corporate Care.
 • Đào tạo đại diện bán hàng và đại diện dịch vụ khách hàng như các dòng sản phẩm.
 • Dẫn đầu một nhóm các đại diện dịch vụ khách hàng và các chuyên gia tiếp thị.
 • Giải thưởng sức mạnh cho dịch vụ khách hàng và sự hài lòng vào năm 2000.
 • Quản lý dịch vụ khách hàng và đội ngũ thư ký.
 • Quản lý và điều phối chương trình doanh thu thuộc các sản phẩm ghế kinh tế thông qua các kênh Thương mại điện tử và Dịch vụ khách hàng.
 • Phát triển Web Flash cho nền tảng phân tích, cùng với các chương trình đào tạo chuyên sâu, liên tục cho dịch vụ bán hàng và nhân viên bán hàng.
 • Xác định và thúc đẩy sự phát triển các khả năng dịch vụ NT thông qua các tổ chức SI, Dịch vụ khách hàng đa nhà cung cấp và các doanh nghiệp PC của Digital.
 • Kinh nghiệm 2014 – Khoa học chiếu sáng Melbourne, Đại diện dịch vụ khách hàng FL * Chịu trách nhiệm xử lý và giải phóng các đơn đặt hàng và trả lại.
 • Tín dụng, kế toán và quản lý rủi ro để cải thiện dịch vụ khách hàng.

11. Triển lãm thương mại

Yêu cầu cao

Những cách triển lãm thương mại được sử dụng hiệu quả trong công việc Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Hỗ trợ Account executive tới các cuộc họp khách hàng/ khách hàng tiềm năng và tham gia các triển lãm thương mại.
 • Tham gia triển lãm thương mại và các hoạt động quảng cáo khác.
 • Chỉ đạo triển lãm tại các triển lãm thương mại khác nhau làm tăng hình ảnh của công ty trong các thị trường, nhà cung cấp và nhà phân phối.
 • Đại diện cho công ty, thương hiệu, các sản phẩm tại các sự kiện và sự kiện thương mại quốc gia, quốc tế có liên quan.
 • Tạo tài liệu tiếp thị và hỗ trợ cho ra mắt sản phẩm các sản phẩm phần mềm lưu trữ mới trong và ngoài tại triển lãm thương mại.
 • Thiết kế và thực hiện tất cả các khía cạnh của triển lãm thương mại và triển lãm tập trung vào thị trường sản phẩm có cấu trúc và ETN.
 • Kích hoạt tăng 10% trong thế hệ dẫn đầu bằng cách phối hợp các kế hoạch tiếp thị và hậu cần cho các triển lãm thương mại hàng đầu trong ngành.
 • Đội ngũ bán hàng được đào tạo; phát triển các tài liệu hỗ trợ đội ngũ bán hàng trong triển lãm thương mại.
 • Sắp xếp các triển lãm thương mại bao gồm thiết kế gian hàng, vật liệu, quảng cáo, truyền thông và vận chuyển.
 • Quảng bá các dịch vụ mới/ hiện có thông qua các triển lãm thương mại, sự kiện khách hàng và nhà phân tích, các trang web nội bộ/ bên ngoài.
 • Phối hợp: các sự kiện, triển lãm thương mại, các hoạt động quan hệ công chúng khu vực & sự hiện diện website.
 • Giám sát việc lập kế hoạch và thực hiện các cuộc họp của công ty, các sự kiện đặc biệt và triển lãm thương mại.
 • Kiểm soát tất cả các quyết định liên quan đến văn học, triển lãm thương mại, nhà cung cấp và cài đặt.
 • Tham gia vào các triển lãm/ hội nghị thương mại với trọng tâm là phát triển kinh doanh và quan hệ đối tác.
 • Đại diện cho công ty tại các cuộc họp của khách hàng, triển lãm thương mại và các sự kiện trong ngành.
 • Sử dụng các kỹ năng giao tiếp hiệu quả cho các bài thuyết trình tại các triển lãm thương mại khác nhau.
 • Phối hợp triển lãm thương mại và sự kiện.
 • Trình bày các chiến lược sản phẩm, chi tiết kỹ thuật và đào tạo cho các tài khoản quốc gia, quản lý cấp cao tại các triển lãm thương mại công nghiệp.
 • Trưởng nhóm cho các chương trình thương mại cao cấp và các cuộc họp khởi động bán hàng quốc gia làm nổi bật thông điệp mới, định vị sản phẩm và triển khai.
 • Các sản phẩm được trình bày và quảng bá tại các hội nghị toàn cầu, triển lãm thương mại và các cuộc họp hiệp hội ngành.

12. Đào tạo bán hàng

Yêu cầu cao

Cách đào tạo bán hàng được sử dụng trong các công việc của Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Thông báo sản phẩm phối hợp, tài sản thế chấp tiếp thị, tham gia triển lãm thương mại, phát triển hội thảo và các chương trình đào tạo bán hàng.
 • Các chiến dịch tiếp thị được định hướng, đào tạo bán hàng, cập nhật lập pháp và truyền thông nội bộ liên quan đến các sản phẩm riêng lẻ.
 • Đề xuất giá trị truyền đạt bên ngoài, đào tạo bán hàng cho nhân viên nội bộ.
 • Cung cấp đào tạo bán hàng về tất cả các bản phát hành sản phẩm mới, khái niệm sản phẩm và cập nhật thông tin cạnh tranh một cách thường xuyên.
 • Phát triển tài liệu đào tạo bán hàng/ kỹ thuật và cung cấp lực lượng bán hàng, kỹ thuật bán hàng và đào tạo bán hàng qua kênh.
 • Thực hiện các chuyến bay demo trên toàn thế giới, tập trung vào quan hệ truyền thông và đào tạo bán hàng cho lực lượng bán hàng.
 • Phát triển và thực hiện chương trình đào tạo bán hàng thực địa cho thấy giá trị kinh tế của việc bán IAQ cho đại lý.
 • Tiến hành đào tạo bán hàng và duy trì dự báo bán hàng, quản lý hàng tồn kho và phát triển sản phẩm mới.
 • Ra mắt sản phẩm theo kế hoạch, thực hiện, định vị, nhắt tin và hoạt động đào tạo bán hàng.
 • Tạo bản phát hành sản phẩm mới và thuyết trình cho các cuộc họp giao ban phân tích ngành và phát thanh đào tạo bán hàng.
 • Thúc đẩy các hoạt động ra mắt sản phẩm bao gồm đào tạo bán hàng và tài liệu để tham gia thị trường thành công.
 • Sản xuất tài liệu đào tạo bán hàng, nhân viên hỗ trợ và bán hàng được đào tạo về phát hành sản phẩm.
 • Tiến hành thuyết trình đào tạo sản phẩm và bán hàng cho nhân viên bán hàng của công ty và các kênh.
 • Ngân sách quảng cáo trực tiếp, các cuộc họp thương mại và các chương trình đào tạo bán hàng.
 • Đào tạo bán hàng thường xuyên với xếp hạng cao liên tục từ các cuộc khảo sát trong lớp học.
 • Thiết kế và thực hiện chương trình đào tạo bán hàng quốc gia.
 • Phát triển các chương trình đào tạo bán hàng và tài liệu hỗ trợ.
 • Bố trí nhiều buổi giới thiệu sản phẩm và các sự kiện đào tạo bán hàng được giao cho lực lượng bán hàng gồm hơn 2000 chuyên gia.
 • Tiến hành các lớp đào tạo bán hàng cho các đại lý.
 • Hội thảo đào tạo bán hàng được tăng cường và phân phối tập trung vào chiến lược, đề xuất giá trị và sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

13. Đề xuất giá trị

Yêu cầu cao

Đề xuất giá trị đã được sử dụng hiệu quả trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Phát triển đề xuất giá trị, thông điệp và định vị để đưa ra giải pháp thị trường cấp 3 hiệu quả.
 • Chuyển các tính năng sản phẩm kỹ thuật độc đáo thành các đề xuất giá trị khách hàng hấp dẫn và định vị thị trường.
 • Tạo mục tiêu thiết kế sản phẩm, giá cả, đề xuất giá trị, thông điệp và toàn bộ chiến lược sản phẩm từ sự hiểu biết về nhu cầu của khách hàng.
 • Tạo một đề xuất giá trị hấp dẫn dựa trên nghiên cứu. Sau đó đưa ra thông điệp này lên phương tiện truyền thống và kỹ thuật số.
 • Phát triển các đề xuất giá trị cho sự ra mắt và đảm bảo tính nhất quán của thông điệp trên các kênh truyền thông khác nhau.
 • Phát triển kế hoạch kinh doanh, chiến lược tiếp thị, đề xuất giá trị, định vị sản phẩm và kế hoạch tổng thể của thị trường.
 • Truyền đạt đề xuất giá trị của các sản phẩm cho nhóm bán hàng và phát triển các công cụ để cho phép bán hàng.
 • Nội dung được tạo và quảng cáo thể hiện đề xuất giá trị sản phẩm cho khách hàng cũng như đối tác.
 • Đề xuất giá trị: Giảm doanh số, nâng cao hiệu quả bán hàng bằng cách phát triển và nâng cao đề xuất giá trị sản phẩm.
 • Phát triển đề xuất tài sản thế chấp và giá trị, làm việc với các nhóm bán hàng để thực hiện kế hoạch đào tạo trên toàn cầu.
 • Hỗ trợ 6 sản phẩm và tính năng ra mắt bao gồm đặt tên, thông điệp và đề xuất giá trị.
 • Phát triển định vị sản phẩm, đề xuất giá trị, thông điệp và chiến lược giá sản phẩm.
 • Đề xuất giá trị là một nhà cung cấp dịch vụ duy nhất.
 • Phát triển đề xuất giá trị, định vị cạnh tranh và thông điệp bằng cách hợp tác với các nhóm khu vực và nhà cung cấp bên thứ ba.
 • Thiết kế và phát triển các đề xuất giá trị, thông điệp, trường hợp sử dụng, quy trình, bản trình diễn, tài sản thế chấp, công cụ và đào tạo.
 • Thiết kế lại Microsite TravelAds với một đề xuất giá trị duy nhất để thu hút sự quan tâm của các nhà quảng cáo đến một sản phẩm CPC hiệu suất cao.
 • Bật phẩn mềm bán hàng Esri và kênh đối tác với thông điệp, sử dụng các kịch bản, bản demo và đề xuất giá trị.
 • Phát triển và trình bày bán hàng, thuyết trình bán hàng, thông điệp chính và đề xuất giá trị.
 • Tham khảo ý kiến ​​với đội ngũ bán hàng về việc làm rõ các đề xuất giá trị của sản phẩm trong RFPs và thuyết trình.
 • Đề xuất giá trị nâng cao bằng cách kích thích phát triển ứng dụng phần mềm cho Ultrabook.

14. OEM

Yêu cầu cao

Dưới đây là những cách sử dụng OEM trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Phát triển chiến lược giá trị nhãn hiệu có hiệu quả cho các nhà sản xuất Robot/ OEM hàng đầu trên toàn cầu.
 • Phối hợp các chuyến thăm của khách hàng OEM/ phân phối để thúc đẩy các sáng kiến ​​chiến lược.
 • Dự báo và lập kế hoạch nhu cầu của doanh nghiệp bán lẻ trong khi quản lý sản xuất OEM ngoài khơi và hậu cần của doanh nghiệp trị giá 300 triệu đô la.
 • Phát triển bảng giá cơ hội để hướng dẫn giá đặc biệt cho các kế hoạch mua hàng năm OEM và mua tại chỗ.
 • Phát triển và quản lý các mối quan hệ OEM, bao gồm phát triển chung, hỗ trợ và tiếp thị.
 • Hỗ trợ bán hàng OEM trong việc phát triển quan hệ đối tác OEM hiện có và mua lại doanh nghiệp OEM mới.
 • Xác định, kiểm toán và phê duyệt CM’s để thiết kế và sản xuất các sản phẩm OEM.
 • Thiết lập kết nối EDI giữa các khách hàng/ nhà cung cấp OEM, sử dụng bộ thương mại điện tử Netscape.
 • Thúc đẩy định vị sản phẩm, giá cả và hiệu suất trên các kênh OEM và Aftermarket.
 • Thiết kế tất cả các tài liệu ra mắt sản phẩm, đào tạo và duy trì mối quan hệ đối tác OEM.
 • Thiết lập chiến lược và phê duyệt tất cả các hợp đồng OEM, các chương trình MPP được đàm phán phân phối.
 • Yêu cầu đối tác OEM Champion và điều chỉnh kỳ vọng của đối tác với khả năng của công ty.
 • Tập trung vào phát triển tài khoản OEM và các mục tiêu chính.
 • Phát triển mối quan hệ OEM và ODM mới.
 • Phát triển chiến lược tiếp thị tổng thể, kế hoạch tiếp thị và lộ trình chiến dịch để khởi chạy thành công Windows Vista SP1 cho kênh OEM.
 • Xác định các tính năng sản phẩm thế hệ tiếp theo, trộn và định giá để giới thiệu vào các OEM Cấp II/ III cùng với kênh phân phối.
 • Thiết lập mối quan hệ làm việc và các cuộc họp thường xuyên với những nhà cung cấp ứng dụng và thiết bị di động, bao gồm Motorola và RIM.
 • Dẫn đầu nhóm tiếp thị và bán hàng để chiến thắng thiết kế tại các OEM hàng đầu cấp 2 và cấp 3 ở châu Á.
 • Nhà phân phối tăng gấp đôi trên toàn thế giới và số lượng SKU được mang theo, lên 3 OEM mới.
 • Phối hợp với các OEM và ODM của bên thứ ba để phát triển giới thiệu sản phẩm mới.

15. Công cụ bán hàng

Yêu cầu trung bình

Những cách sử dụng công cụ bán hàng trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Phát triển một danh mục các công cụ bán hàng, giúp cải thiện hiệu quả lĩnh vực hợp tác với các tổ chức miễn phí.
 • Phát triển tất cả các công cụ bán hàng quan trọng và tài sản thế chấp tiếp thị.
 • Quản lý phát triển truyền thông tiếp thị và các công cụ bán hàng.
 • Sản xuất các công cụ bán hàng khác biệt và tài sản thế chấp giành giải thưởng.
 • Ra mắt sản phẩm được quản lý và phát hành sản phẩm mới, phát triển thông điệp sản phẩm súc tích, tạo ra các công cụ bán hàng nội bộ và tài sản thế chấp công khai.
 • Phát triển phân khúc sản phẩm, chiến lược đi kèm, kế hoạch tiếp thị, chiến dịch tiếp thị, công cụ bán hàng và tài liệu khách hàng.
 • Thông điệp phù hợp, các công cụ bán hàng cho khách hàng/ thị trường cụ thể, định vị lợi ích sản phẩm rõ ràng trong tâm trí người mua.
 • Sản xuất các bài thuyết trình, bộ dụng cụ trình diễn sản phẩm và bộ dụng cụ đánh giá/ mẫu sản phẩm sẽ được sử dụng làm công cụ bán hàng.
 • Cung cấp lực lượng bán hàng và tư vấn dịch vụ chuyên nghiệp với đào tạo, công cụ bán hàng và thông tin cạnh tranh.
 • Tạo các công cụ bán hàng: brochure, white paper, thiết kế postcard cho web…
 • Chuẩn bị, cung cấp cho các nhóm bán hàng & tiếp thị cho các công cụ bán hàng và đào tạo.
 • Tạo và giới thiệu các công cụ bán hàng để mở rộng hiệu quả bán hàng và nhận thức về khách hàng/ bán hàng.
 • Phát triển quảng cáo, công cụ bán hàng, phân khúc thị trường và chiến lược sản phẩm.
 • Lên kế hoạch/ phát triển/ phối hợp các công cụ bán hàng, hướng dẫn bán hàng và các công cụ hỗ trợ bán hàng khác.
 • Hỗ trợ tiếp thị trong quá trình tạo tài sản bán hàng và các công cụ bán hàng.
 • Thiết kế/ phát triển các công cụ bán hàng giành giải thưởng.
 • Dẫn đầu nhóm đa chức năng trong nhiều lần ra mắt tiếp thị sản phẩm, quy trình thực hiện, công cụ bán hàng và báo cáo tài chính.
 • Phát triển và thực hiện các hoạt động tiếp thị, đảm bảo hỗ trợ kịp thời các công cụ bán hàng và hỗ trợ sự kiện.
 • Tái tạo thương hiệu sản phẩm chính và thiết kế các công cụ đào tạo, bán hàng kỹ thuật đầu tiên cho doanh nghiệp.
 • Quản lý nội dung của các công cụ hỗ trợ tiếp thị, bài thuyết trình và các công cụ bán hàng khác.

16. ROI

Yêu cầu trung bình

Những cách sử dụng ROI trong công việc Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Phân tích ROI để liên tục cải thiện hiệu quả chương trình.
 • Quản lý các dự án hợp tác phát triển với các đối tác công nghệ bao gồm Facebook, MIPS- Android, Audible Magic và nhà cung cấp trò chơi Android,…
 • Làm việc với các hoạt động tiếp thị để theo dõi hiệu suất và ROI của các chương trình tiếp thị để đảm bảo chúng đáp ứng các mục tiêu chiến lược.
 • Phát triển, quản lý chiến dịch marketing để thúc đẩy nhận diện thương hiệu, duy trì các tiêu chuẩn đồ họa và đạt được ROI.
 • Thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của đơn vị kinh doanh thông qua các kế hoạch sản phẩm mới với ROI là 10X+.
 • Phát triển các công cụ phân tích tác động kinh doanh và ROI trên giá trị sản phẩm trong ngành.
 • Phối hợp chặt chẽ với các Nhà phân phối và nhóm Phân phối về kế hoạch kinh doanh, thực hiện và ROI.
 • Thành lập ngân sách chiến dịch, cơ chế theo dõi, dự báo ROI và tiến hành phân tích.
 • Tạo và nhận phê duyệt ở cấp điều hành của ROI/ Bảng phân tích hòa vốn.
 • Phân tích tất cả các hoạt động tiếp thị hàng tuần để theo dõi và duy trì ROI tích cực.
 • Phát triển các công cụ đo lường và theo dõi ROI để xác định các khoản đầu tư tiếp thị tốt nhất.
 • Phát triển ROI và mô hình chi phí, đàm phán thỏa thuận chi phí.
 • Xác định giá theo giá trị để tối ưu hóa ROI lợi nhuận.
 • Thực hiện phân tích giá và ROI.
 • Quản lý ngân sách tiếp thị trị giá 1 triệu đô la, giám sát các chương trình tiếp thị, khởi động phân tích ROI.
 • Tích hợp Email Marketing với Adobe Analytics thông qua nguồn dữ liệu để đo lường ROI của chiến dịch email.
 • Đo lường tác động, hiệu quả và ROI của quảng cáo, thực hiện phân tích chuyên sâu hàng tuần / hàng tháng.
 • Sử dụng các số liệu ROI để đo lường các chiến dịch quảng cáo, tài trợ/ triển lãm hội nghị.
 • Phát triển các kế hoạch tiếp thị để hỗ trợ phát hành ứng dụng khách trên iPhone và Android.
 • Thu thập báo cáo lỗi Turnkey Trac cho Ứng dụng Android và iOS, truyền thông báo lỗi và các vấn đề về khả năng sử dụng cho nhóm phát triển.
quan-ly-tiep-thi-san-pham 2

Sử dụng ROI trong quản lý tiếp thị sản phẩm.

17. Lộ trình sản phẩm

Yêu cầu trung bình

Cách thực hiện lộ trình sản phẩm trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Phân tích khảo sát phức tạp vừa phải. Nghiên cứu khả năng sử dụng để thông báo lộ trình sản phẩm và nâng cao trải nghiệm sản phẩm.
 • Nghiên cứu và xác định các cơ hội thị trường mới, hỗ trợ phát triển sản phẩm mới và ưu tiên lộ trình sản phẩm.
 • Phát triển và duy trì lộ trình sản phẩm bao gồm các sáng kiến ​​kinh doanh.
 • Duy trì lộ trình sản phẩm mới với các biện minh tài chính.
 • Trực tiếp bán hàng để thu thập các yêu cầu của khách hàng, xem xét lộ trình sản phẩm, hỗ trợ khách hàng mới và khách hàng hiện có.
 • Xác định cơ hội thị trường và phát triển lộ trình sản phẩm, xác định mức độ sẵn sàng của sản phẩm và tiêu chí ra mắt cho tất cả các sản phẩm mới.
 • Phát triển và truyền đạt các chiến lược sản phẩm, lộ trình sản phẩm dựa trên nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và yêu cầu của khách hàng.
 • Phát triển lộ trình sản phẩm dài hạn và chiến lược giá để tối đa hóa doanh thu, phân khúc thị trường và khả năng cạnh tranh thị trường.
 • Thiết kế lộ trình sản phẩm và các chiến lược tiếp thị mới bằng cách đánh giá phản hồi của khách hàng. Đồng thời, dựa vào dữ liệu nghiên cứu thị trường.
 • Phát triển lộ trình sản phẩm và thông số kỹ thuật MRD cho sản phẩm chip đơn thế hệ tiếp theo.
 • Thực hiện lộ trình sản phẩm thúc đẩy tăng trưởng và quản lý vòng đời sản phẩm.
 • Hợp tác với người Quản lý chiến lược tiếp thị để lên kế hoạch kinh doanh và lộ trình sản phẩm.
 • Phát triển lộ trình sản phẩm hai năm cho sản phẩm di động UI mới.
 • Quản lý lộ trình sản phẩm, giá cả, hàng tồn kho và lợi nhuận.
 • Duy trì lộ trình sản phẩm và tham gia các triển lãm thương mại.
 • Lập kế hoạch kinh doanh và tiếp thị trên toàn thế giới cho các sản phẩm phần mềm và phần cứng.
 • Phát triển lộ trình sản phẩm, thông số kỹ thuật sản phẩm và phân tích các mối đe dọa cạnh tranh.
 • Thực hiện phân tích cạnh tranh, sử dụng kết quả để xác định lộ trình sản phẩm và phát triển tài liệu định vị.
 • Nghiên cứu thị trường của công ty được quản lý và các sáng kiến ​​vòng đời sản phẩm.
 • Phối hợp với diễn đàn Accutrac Iron Mountain để phản hồi khách hàng và đánh giá lộ trình sản phẩm.
 • Giới thiệu lộ trình sản phẩm hàng năm và lộ trình quảng cáo trên các tài khoản.

18. Internet

Yêu cầu trung bình

Cách sử dụng Internet hiệu quả trong công việc Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Phát triển quan hệ đối tác giữa nhà quảng cáo, nhà tài trợ với các trang web dẫn đến tăng lượng truy cập, số người đăng ký và doanh thu quảng cáo.
 • Quản lý và thực hiện các kế hoạch truyền thông tiếp thị chiến lược, phát triển các chương trình tiếp thị sản phẩm trên internet.
 • Thực hiện tất cả các dự án, chiến dịch quảng cáo Internet tốc độ cao của Verizon.
 • Quản lý tiếp thị sản phẩm cho Internet marketing và web quảng cáo dựa trên nền tảng phần mềm.
 • Tạo danh mục trên trang và internet marketing để thúc đẩy bán hàng tồn kho.
 • Cập nhật sản phẩm Internet tốc độ cao, bao gồm cải tiến tốc độ.
 • Mở rộng một phương pháp mới với các đơn đặt hàng trực tuyến của đại lý và khách hàng cho các phụ kiện. Giúp tăng doanh số lên hơn 50%.
 • Tiếp thị dịch vụ Internet Ricochet cho người tiêu dùng ở 6 thị trường và đạt được hơn 10% thị phần trong hai năm.
 • Cung cấp tất cả các lĩnh vực hỗ trợ bộ phận marketing và sale. Bao gồm tác giả của tất cả các tài liệu tiếp thị và internet.
 • Quản lý P&L, phân tích kinh tế và lập kế hoạch dung lượng mạng cho dịch vụ internet không dây.
 • Tạo ra một gói dịch vụ ban đầu cho các nhu cầu kinh doanh vừa và nhỏ: gọi thoại, internet, đường dây.
 • Phát triển phiên bản beta của một cổng dịch vụ khách hàng trực tuyến cho sản phẩm vận chuyển internet.
 • Quản lý nội dung internet, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và các nỗ lực truyền thông xã hội.
 • Quản lý diễn đàn internet, blog và bảng tin.
 • Cung cấp thông tin sản phẩm cho khách hàng một cách hấp dẫn thông qua các bưu phẩm, trình diễn flash, cổng thông tin web và internet.
 • Làm việc với Cục Quảng cáo Internet (IAB) và Hiệp hội Điện tử Tiêu dùng (CEA) về các tiêu chuẩn quảng cáo.
 • Phát triển đề xuất sản phẩm cổng truyền thông cho ITSP (Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại Internet) vận hành 307 POP trên toàn quốc.
 • Ra mắt đài phát thanh internet đầu tiên được cấp phép sử dụng cho doanh nghiệp. Sản phẩm: Pandora dành cho doanh nghiệp.

19. Danh mục sản phẩm

Yêu cầu trung bình

Cách thực hiện danh mục sản phẩm trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Hỗ trợ kinh doanh bao gồm xây dựng mối quan hệ khách hàng, quản lý danh mục sản phẩm, phát triển sản phẩm mới và giám sát hoạt động của đối thủ cạnh tranh.
 • Phát triển mô hình doanh thu và lợi nhuận của danh mục sản phẩm, góp phần vào các quyết định về vòng đời và lộ trình sản phẩm.
 • Thúc đẩy quản lý danh mục sản phẩm bằng cách nghiên cứu thị trường, khách hàng và thị trường cạnh tranh.
 • Xác định chiến lược thâm nhập thị trường cho danh mục sản phẩm được giao.
 • Quản lý danh mục sản phẩm CoolSculpting bao gồm hệ thống, dòng ứng dụng và phụ kiện cho cả thị trường Bắc Mỹ và Quốc tế.
 • Góp phần dự báo sản phẩm, đặt giá bán lẻ và quản lý chi phí hàng hóa cho danh mục sản phẩm của Hoa Kỳ.
 • Phát triển và quản lý danh mục sản phẩm mới và hiện có với đóng góp doanh thu hơn 50 triệu đô la hàng năm.
 • Đặt chiến lược giá toàn cầu, lập kế hoạch danh mục sản phẩm, dự báo đơn vị, CRM, đào tạo bán hàng.
 • Phát triển chiến lược dòng sản phẩm và mục tiêu cho danh mục sản phẩm giấy ảnh toàn cầu 29 triệu đô la.
 • Danh mục sản phẩm 5V CMOS và Pico Gate dẫn đầu ngân sách bán hàng trên toàn thế giới và các mục tiêu ký quỹ sản phẩm.
 • Quản lý danh mục sản phẩm mới với mức tăng trưởng 38% và doanh thu trên 200 triệu đô la.
 • Kết hợp một danh mục sản phẩm và gói tài sản thế chấp để cho phép bán hàng.
 • Đại diện danh mục sản phẩm tầm trung trị giá 400 triệu đô la.
 • Dẫn đầu các nỗ lực tiếp thị sản phẩm cho tổ chức B2B SaaS được thành lập đang chuyển đổi từ danh mục đầu tư đơn sang đa sản phẩm trong quản trị doanh nghiệp.
 • Duy trì quyền sở hữu danh mục sản phẩm của cảm biến cơ điện cho ngành công nghiệp tự động hóa công nghiệp.
 • Tùy chỉnh danh mục sản phẩm bằng cách tạo và quản lý chiến dịch quảng bá, tiếp thị kỹ thuật tuần số 8 với người dẫn chương trình phát thanh Kim Komando.
 • Trình bày chiến lược và danh mục sản phẩm của Alcatel cho các nhà phân phối,  khách hàng tại các hội thảo, hội nghị và các cuộc gọi bán hàng.
 • Đi đầu trong danh mục sản phẩm và lập kế hoạch lộ trình tương ứng với yêu cầu của thị trường địa phương.
 • Làm việc trong lĩnh vực viễn thông xử lý danh mục sản phẩm dữ liệu 2G & 3G.
 • Tận dụng kiến ​​thức chăm sóc sức khỏe để đại diện cho nhu cầu của khách hàng và thị trường, liên quan đến danh mục sản phẩm mô phỏng chăm sóc sức khỏe và đào tạo mở rộng của Laerdal.

20. Thông cáo báo chí

Yêu cầu trung bình

 • Thông cáo báo chí được sử dụng hiệu quả trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:
 • Hỗ trợ hoạt động quan hệ công chúng bằng cách phát triển thông cáo báo chí, thông báo sản phẩm hướng tới đối tượng nội bộ và bên ngoài.
 • Tác giả tài liệu doanh nghiệp và tài liệu đào tạo bao gồm cả thông cáo báo chí.
 • Lên ý tưởng và thiết kế tài sản thế chấp tiếp thị cao cấp, thuyết trình bán hàng, email, thông cáo báo chí.
 • Xác định thị trường mục tiêu, chỉnh sửa và viết các ấn phẩm tiếp thị bao gồm thông cáo báo chí, sách trắng.
 • Tạo trường hợp kinh doanh, xây dựng thương hiệu, định vị, ra mắt sản phẩm, sự kiện, thông cáo báo chí và tài sản thế chấp.
 • Tổ chức hội thảo sản phẩm, phát hành thông cáo báo chí ra mắt sản phẩm.
 • Xử lý PR gồm: thông cáo báo chí, ra mắt sản phẩm, quan hệ truyền thông và email.
 • Tạo hơn 200 trang danh mục và tài sản thế chấp hỗ trợ tiếp thị, thông cáo báo chí, cập nhật trang web phối hợp.
 • Sản xuất quảng cáo in, thông cáo báo chí, bản tin quảng bá cài đặt chính của khách hàng và cải tiến sản phẩm.
 • Được tư vấn về các tài liệu truyền thông: Thông cáo báo chí, Sách trắng và Hỏi & Đáp.
 • Giám sát việc thực hiện và cung cấp thông cáo báo chí, quảng cáo và tài liệu tiếp thị.
 • Tạo quảng cáo, tài sản thế chấp, thông cáo báo chí, chương trình và tài liệu quảng cáo.
 • Quản lý quan hệ công chúng cho các sản phẩm mới thông qua thông cáo báo chí và phỏng vấn.
 • Thông cáo báo chí và chịu trách nhiệm sao chép trang web của công ty.
 • Viết thông cáo báo chí cho các sản phẩm, chương trình và dịch vụ mới.
 • Sản xuất quảng cáo, thông cáo báo chí và lời chứng thực của khách hàng.
 • Thực hiện tất cả các thông tin liên lạc của công ty và tiếp thị bao gồm thông cáo báo chí, tài liệu, trang web và nội dung truyền thông xã hội.
 • Truyền thông tiếp thị để cập nhật trang web, quảng cáo trực tuyến, thông cáo báo chí và chương trình hợp tác khuyến mãi.
 • Thành tựu được lựa chọn: Phát hành thông cáo báo chí, hỗ trợ quảng cáo và hướng dẫn ra mắt sản phẩm mới.
 • Hỗ trợ Marcom bằng các chiến dịch quảng cáo và thông cáo báo chí.

Xem thêm: 50 kỹ năng quản lý thị trường hàng đầu dành cho dân Marketing

21. Tài liệu quảng cáo

Yêu cầu trung bình

Sử dụng tài liệu quảng cáo hiệu quả trong công việc Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Phối hợp với nhóm phân tích và thiết kế đưa ra định hướng chiến lược tiếp thị và tạo tài liệu quảng cáo.
 • Đào tạo bán hàng khu vực địa phương, giáo dục, tài liệu và chương trình quảng cáo.
 • Phối hợp phát triển các tài liệu quảng cáo, các khóa đào tạo và tài liệu sản phẩm.
 • Thiết kế tài liệu quảng cáo của công ty với đại lý quảng cáo.
 • Phát triển/ thực hiện kế hoạch marketing, tạo ra các công cụ hỗ trợ sản phẩm và tài liệu quảng cáo.
 • Tổ chức và chuẩn bị tài liệu quảng cáo cho các sự kiện.
 • Phát triển, thiết kế và nâng cấp các tài liệu quảng cáo.
 • Phối hợp sự kiện kỹ thuật bằng cách phát triển nhiều tài liệu quảng cáo.
 • Thiết kế tài liệu quảng cáo và thuyết trình triển lãm thương mại.
 • Phát triển bao bì và tài liệu quảng cáo.
 • Tạo tài liệu quảng cáo và tài liệu hướng dẫn dẫn giúp tăng 15% doanh số và hiểu rõ hơn về việc sử dụng sản phẩm.
 • Quản lý việc phát triển bao bì, bộ sell sheet, thuyết trình, tài liệu quảng cáo và nội dung trang web.
 • Xây dựng giá sản phẩm/ gói chiến lược, viết thông điệp, thiết kế giám sát các tài liệu quảng cáo và trang web.
 • Thực hiện thiết kế các tài liệu quảng cáo sản phẩm, danh mục, bảng tham khảo kỹ thuật và hướng dẫn đào tạo.
 • Tạo nội dung cho tất cả các tài liệu quảng cáo, bao gồm nhiều chiến dịch thư trực tiếp.
 • Công việc bao gồm: định vị sản phẩm, giá cả và phát triển các tài liệu quảng cáo.
 • Phát triển các chiến lược, kế hoạch, dự báo tiếp thị cho các sản phẩm mới và tài liệu quảng cáo.
 • Lập kế hoạch ra mắt sản phẩm/ dịch vụ; thực hiện Giá khởi động sản phẩm/ dịch vụ mới; phát triển tài liệu quảng cáo, trang web.
 • Theo dõi và phê duyệt quảng cáo, tài liệu quảng cáo, tạo ra các công cụ tiếp thị.
 • Cập nhật marcom và tài liệu quảng cáo, viết lại tài liệu đặc tả kỹ thuật sản xuất nước ngoài Chubb.
quan-ly-tiep-thi-san-pham 3

Tài liệu quảng cáo trong quản lý tiếp thị sản phẩm.

22. Hỗ trợ bán hàng

Yêu cầu trung bình

Sử dụng hiệu quả kỹ năng hỗ trợ bán hàng trong công việc Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Thực hiện định vị sản phẩm cho bao bì, trang web, quảng cáo và tài liệu hỗ trợ bán hàng.
 • Hỗ trợ kỹ thuật bán hàng tại chỗ cho khách hàng.
 • Quản lý nghiên cứu thị trường, định vị sản phẩm và hoạt động hỗ trợ bán phần mềm thương mại điện tử cho các tổ chức và tập đoàn dịch vụ tài chính.
 • Quản lý một đội ngũ 14 nhân viên hỗ trợ bán hàng và quản lý sản phẩm linh kiện bộ nhớ ở Bắc và Nam Mỹ.
 • Đồng phát triển chương trình phát triển sản phẩm đầu tiên của công ty, giúp giảm cả thời gian chu kỳ và chi phí hỗ trợ sau bán hàng.
 • Cung cấp hỗ trợ bán hàng kỹ thuật, quản lý quan hệ nhà phân phối, xem xét nhu cầu thị trường, xác định chiến lược sản phẩm.
 • Định nghĩa sản phẩm được quản lý, nhận thức về thương hiệu, tạo nhu cầu và hỗ trợ bán hàng cho các sản phẩm Sniffer.
 • Phối hợp tái cấu trúc quy trình hỗ trợ bán hàng/ RFP, dẫn đến tỷ lệ đóng RFP 30%.
 • Dẫn đầu phát triển sản phẩm, chương trình tiếp thị, RFP, hỗ trợ bán hàng và truyền thông tiếp thị.
 • Cung cấp hỗ trợ bán hàng, bao gồm giới thiệu sản phẩm tại triển lãm thương mại và các bản demo khách hàng tại chỗ.
 • Cung cấp đào tạo, hỗ trợ bán hàng, hướng đến dịch vụ khách hàng và đội bán hàng.
 • Ngân sách hỗ trợ bán hàng phân phối được quản lý (Co-Op) là 16 triệu USD/ năm.
 • Tạo kế hoạch tiếp thị kinh doanh, cung cấp hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ tiếp thị.
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật bán hàng và cập nhật sản phẩm cho các đối tác.
 • Thực hiện hỗ trợ bán hàng rộng rãi cho Giám đốc điều hành tài khoản và Kỹ sư hệ thống.
 • Đã thử nghiệm các yếu tố hình thức mới và cung cấp hỗ trợ bán hàng.
 • Cung cấp hỗ trợ bán hàng kỹ thuật cho các cơ hội bán hàng chiến lược, từ các chuyến thăm của khách hàng, thuyết trình sản phẩm và giới thiệu khách hàng.
 • Cung cấp hỗ trợ trước bán hàng cho Đại diện tài khoản và Kỹ sư hệ thống trong việc bán sản phẩm COLD/ ERM.
 • Hỗ trợ tiếp thị và bán hàng cho các hệ thống hình ảnh dành riêng cho nghiên cứu y sinh và phát triển dấu ấn sinh học tiền lâm sàng.

23. R

Yêu cầu trung bình

Dưới đây là cách R được sử dụng trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Phát triển kế hoạch kinh doanh và giới thiệu giải pháp lưu trữ phần mềm dưới dạng dịch vụ đầu tiên của công ty.
 • Tiến hành nghiên cứu thị trường để xác định danh mục mới và cơ hội phân khúc.
 • Giới thiệu giải pháp quản lý hàng tồn kho phiên bản không dây đầu tiên của công ty.
 • Quản lý tài liệu chứng nhận của bên thứ nhất cho Microsoft, Nintendo và Sony. Đồng thời đệ trình và phê duyệt xếp hạng ESRB.
 • Hợp tác với nhà sản xuất Access Point của bên thứ 3 để mở rộng dịch vụ không dây và tăng doanh thu hàng năm trên 300.000 đô la hàng năm.
 • Xác định các cơ hội mới bằng cách tạo và khai thác dữ liệu cơ sở hạ tầng, trị giá ~ 600.000 đô la.
 • Khai thác các nguồn dữ liệu khác nhau cho sự thay đổi, xu hướng, chuyển động của đối thủ cạnh tranh và hành vi khách hàng.
 • Quản lý Double Dragon Neon, thúc đẩy quan hệ đối tác với Sony trong chương trình khuyến mãi PLAY.
 • Vượt quá đơn đặt hàng mới Kế hoạch kinh doanh bằng 13%.
 • Giới thiệu ~ 5 phiên bản sản phẩm mới mỗi năm.
 • Ra mắt hơn 40 sản phẩm mới mỗi năm.
 • Tiến hành khảo sát người dùng cuối cho phản hồi thị trường.
 • Tạo các white paper để làm nổi bật lợi thế công nghệ so với đối thủ cạnh tranh.
 • Thiết kế và đưa ra nhiều chương trình khuyến mại để khuyến khích sử dụng thử và phản hồi của các sản phẩm VMware Workstation 6.5 và ACE 2.5 beta.
 • Nhân viên đầu tiên của Box chịu trách nhiệm: hỗ trợ bán hàng, thu hút khách hàng, nhận thức về thương hiệu và ra mắt sản phẩm.
 • So sánh sản phẩm của đối thủ cạnh tranh để làm nổi bật các lợi thế về tính năng và lợi ích cho kênh bán hàng của mình.
 • Quản lý tài sản cố định (tại chỗ và được lưu trữ) và phân khúc thị trường theo chiều dọc chăm sóc sức khỏe.
 • Giám đốc tiếp thị sản phẩm chính trên tất cả các tựa game kỹ thuật số được ra mắt trên Xbox Live Arcade PlayStation Network.
 • Đã tham dự khoảng 15 – 20 hội chợ mỗi năm để thúc đẩy nhận thức về thương hiệu.
 • Giới thiệu máy quét mã vạch thị trường chăm sóc sức khỏe đầu tiên của công ty cho quản lý thuốc.

24. Hỗ trợ kỹ thuật

Yêu cầu trung bình

Dưới đây là cách hỗ trợ kỹ thuật được sử dụng trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Xây dựng giá, xem xát hợp đồng và thông số kỹ thuật, hỗ trợ kỹ thuật, quản lý tài khoản chính và điều phối viên của các hoạt động quảng cáo.
 • Các kế hoạch tiếp thị dịch vụ chiến lược trên toàn thế giới tập trung vào sự hài lòng của khách hàng, chi phí hỗ trợ kỹ thuật và doanh thu dựa trên dịch vụ.
 • Quản lý các bộ phận Quản lý sản phẩm, Truyền thông tiếp thị và Hỗ trợ kỹ thuật.
 • Chỉ đạo sự phát triển của MYADI, website với tìm kiếm và điều hướng nâng cao, hóa đơn điện tử và hỗ trợ kỹ thuật.
 • Giám sát tất cả các khía cạnh của dòng sản phẩm: bán hàng, tiếp thị, mua, nhập khẩu, hỗ trợ kỹ thuật và quản lý hàng tồn kho.
 • Bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố, trình diễn sản phẩm cho các đại lý và đưa vào kế hoạch sản phẩm trong tương lai.
 • Bắt đầu như một đại diện hỗ trợ kỹ thuật cho phần mềm chụp ảnh kỹ thuật số, trong vòng hai năm, được thăng chức lên quản lý sản phẩm.
 • Phối hợp hỗ trợ kỹ thuật với nhóm phát triển và người dùng để đảm bảo mọi vấn đề được giải quyết triệt để và kịp thời.
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và bán hàng cho hơn 50 kỹ sư bán hàng trên 25 tài khoản ở Bắc Mỹ.
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng liên quan đến việc sử dụng, vận hành, bảo trì phần mềm và phần cứng.
 • Làm việc với các nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và bán hàng của công ty để giải quyết các vấn đề về sản phẩm trong lĩnh vực này.
 • Tăng hiệu quả và năng suất của nhóm bằng cách cung cấp hỗ trợ cho các nhóm hỗ trợ kỹ thuật và bán hàng.
 • Giám sát đại diện hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo đạt được mức hỗ trợ khách hàng cao nhất.
 • Phát triển thế hệ lãnh đạo, hỗ trợ kỹ thuật và thực tiễn kinh doanh để đáp ứng nhu cầu kênh.
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu về các sản phẩm mới và đào tạo người dùng.
 • Đội ngũ bán hàng được đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trên dòng sản phẩm.
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho đội ngũ bán hàng và khách hàng.
 • Phát triển tài sản thế chấp tiếp thị và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trước khi bán cho các khách hàng quan trọng.
 • Phối hợp hỗ trợ kỹ thuật với các nhóm xác nhận sản phẩm để hỗ trợ khách hàng, phân bổ nguồn lực và nhiệm vụ ưu tiên.
 • Đào tạo cho các nhà tích hợp hệ thống, nhóm hỗ trợ kỹ thuật và bán hàng cảm biến, nhà phân phối, kỹ thuật/ bán hàng OEM và người dùng cuối.

25. Đào tạo sản phẩm

Yêu cầu trung bình

Kỹ năng đào tạo sản phẩm được sử dụng hiệu quả trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Đào tạo sản phẩm thành công cho đối tượng đa dạng của Bộ ngoại giao.
 • Phát triển thông điệp, tài sản thế chấp và đào tạo sản phẩm cho khách hàng nội bộ và bên ngoài.
 • Tiến hành đào tạo sản phẩm cho tất cả các kênh bán hàng trực tiếp và gián tiếp.
 • Tạo điều kiện và giao tiếp liên tục với bán hàng. Bao gồm đào tạo sản phẩm, hỗ trợ, lập kế hoạch và phát triển chuyên môn nội bộ.
 • Đào tạo và khuyến mãi sản phẩm thông qua website của công ty, blog và các phương tiện truyền thông xã hội.
 • Thiết kế và thực hiện các bài thuyết trình đào tạo sản phẩm cho nhân viên tiếp thị, bán hàng và dịch vụ tại hiện trường.
 • Chỉ đạo, giám sát lực lượng bán hàng và đội ngũ vận hành quốc gia thông qua đào tạo chi tiết sản phẩm.
 • Phối hợp với các nhà cung cấp để lên lịch đào tạo sản phẩm thường xuyên cho các nhóm Hỗ trợ kỹ thuật và Bán hàng.
 • Phát triển và cung cấp đào tạo sản phẩm hàng tuần cho các nhóm bán hàng OEM và hợp đồng sản xuất.
 • Nhân viên bán hàng chi nhánh bảo hiểm được đào tạo sản phẩm đầy đủ.
 • Tài liệu đào tạo sản phẩm được ủy quyền và giảng dạy tại các trung tâm đào tạo bán hàng quốc gia.
 • Tiến hành đào tạo sản phẩm mới cho lực lượng bán hàng và đại lý.
 • Hỗ trợ đào tạo sản phẩm; phát triển tài liệu đào tạo.
 • Cung cấp cho Nhóm quản lý chăm sóc khách hàng Motorola iDEN các công cụ đào tạo sản phẩm thông qua các bài thuyết trình tiếp thị sản phẩm, đào tạo sản phẩm và hệ thống.
 • Cung cấp hỗ trợ bán hàng thông qua đào tạo sản phẩm, đề xuất bán hàng, thuyết trình bán hàng, tài sản thế chấp sản phẩm và câu hỏi thường gặp.
 • Cung cấp đào tạo sản phẩm đang diễn ra cho Bán hàng bên trong, Bán hàng thực địa, Hỗ trợ công nghệ và Nhà phân phối quốc tế.
 • Hỗ trợ tăng trưởng doanh số với các khóa đào tạo sản phẩm sáng tạo và hỗ trợ 50 đại diện trên toàn thế giới.
 • Tiến hành đào tạo sản phẩm, quản lý thương hiệu và là người phát ngôn sản phẩm tại các hội nghị.
 • Lãnh đạo hội thảo đào tạo sản phẩm cho khách hàng về an toàn thuốc.
 • Đào tạo sản phẩm mũi nhọn cho lực lượng bán hàng Mobiquity hiện có.

26. Quản lý dự án

Yêu cầu trung bình

Những cách quản lý dự án trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Phát triển cơ sở dữ liệu dự án, hợp tác chặt chẽ với bán hàng, kỹ thuật và quản lý dự án, tập trung vào sáng kiến ​​mới.
 • Cung cấp quản lý dự án từ phạm vi dự án và thu thập yêu cầu đến triển khai, kiểm soát thay đổi và bàn giao cuối cùng.
 • Áp dụng các kỹ năng hoạch định chiến lược và quản lý dự án để luôn đạt được các thời hạn quan trọng trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao.
 • Quản lý dự án có tầm nhìn lớn, sử dụng các nhóm tổ chức chéo để mang lại kết quả hiệu quả.
 • Thành lập chương trình quản lý nhà cung cấp, bao gồm theo dõi sáng kiến, quản lý dự án và phiếu ghi điểm của nhà cung cấp
 • Quản lý dự án – phát triển và cung cấp khoảng 75 – 100 dự án với các bộ sưu tập mới.
 • Phát triển quy trình quản lý dự án tiêu chuẩn và cơ sở hạ tầng cho các nhóm thực hiện.
 • Phát triển danh tiếng với kỹ năng quản lý dự án xuất sắc.
 • Cung cấp quản lý dự án, tiếp thị và dịch vụ hành chính.
 • Sử dụng các ứng dụng phần mềm kế thừa để quản lý dự án.
 • Đạt được sự Thích ứng và thương mại hóa các phạm vi cho LAM thông qua quản lý dự án từ đầu đến cuối cho các yêu cầu sản phẩm.
 • Thực hiện quản lý dự án hoàn chỉnh. Từ kế hoạch ra mắt ban đầu cho đến các nỗ lực tiếp thị và quảng cáo.
 • Quản lý dự án về hải quan & các biến thể cho khách hàng tìm kiếm các giải pháp công nghệ cao, giá cả phải chăng.
 • Sử dụng các phương pháp quản lý dự án để sắp xếp công việc, theo dõi tiến độ và giải quyết các vấn đề.
 • Đội ngũ quản lý dự án dẫn đầu cải tiến sản phẩm.
 • Thực hiện các phương pháp quản lý dự án: PMBOK và Agile.
 • Dẫn dắt các nhóm chức năng thông qua quá trình quản lý dự án.
 • Quản lý dự án: Dự án quản lý ra mắt sản phẩm mới.
 • Quản lý dự án: Viết và quản lý bố cục Hướng dẫn bắt đầu nhanh dành cho người tiêu dùng hai mươi trang của hAppy và hAppy+.
 • Quản lý dự án: nhóm lãnh đạo đa chức năng trên thế giới về lập kế hoạch và thực hiện dự án.
quan-ly-tiep-thi-san-pham 5

Quản lý dự án hiệu quả trong công việc Quản lý tiếp thị sản phẩm.

27. Tài sản thế chấp

Yêu cầu trung bình

Sử dụng tài sản thế chấp trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Cung cấp sản phẩm và insight khách hàng cho truyền thông tiếp thị, tài sản thế chấp và website.
 • Tạo tài sản thế chấp và xác định các cơ hội tiếp thị phù hợp với mục tiêu dòng sản phẩm.
 • Mở rộng nhận thức về thương hiệu bằng tài sản công ty/ thế chấp và nội dung website.
 • Tạo tài sản công ty và tài sản thế chấp.
 • Quản lý tất cả các nỗ lực tiếp thị, bao gồm thư trực tiếp, e-mail, web, tài sản thế chấp sản phẩm và triển lãm thương mại.
 • Tạo tất cả các tài sản thế chấp tiếp thị và bán hàng, bao gồm cả tài sản thế chấp của sản phẩm trang web cho BU Kiểm soát nhiệt độ 100 triệu đô la.
 • Kích hoạt lĩnh vực này thông qua việc tạo ra tài sản thế chấp sản phẩm, công cụ bán hàng và đào tạo bán hàng chuyên sâu.
 • Sản xuất và quản lý tài sản thế chấp, hợp đồng, hỗ trợ công việc và các công cụ, trang web định giá bán hàng.
 • Xác định thông điệp, giao tài sản thế chấp, sản xuất vật liệu và công cụ để tăng các hoạt động bán hàng.
 • Phát triển tài sản thế chấp, thuyết trình, trình diễn và đào tạo bán hàng.
 • Bài thuyết trình với ghi chú, câu hỏi thường gặp và tài sản thế chấp.
 • Phát triển tài liệu nhắn tin, tiếp thị và ra mắt sản phẩm, tài sản thế chấp và thông cáo báo chí
 • Tạo tài sản thế chấp, trung tâm cuộc gọi và chương trình triển lãm thương mại.
 • Phát triển các bản giới thiệu bán hàng và tài sản thế chấp cho các sản phẩm mới.
 • Xuất bản tài sản thế chấp cho các nhóm bán hàng và tiếp thị.
 • Phát triển tài sản thế chấp và phân phối chúng cho người dùng.
 • Tạo thư viện tài sản thế chấp bao gồm thuyết trình, bảng dữ liệu, sách trắng, câu hỏi thường gặp về thang máy và nội dung khác.
 • Cải thiện giao tiếp khách hàng thông qua việc phát triển chuỗi hội thảo trên web, tài sản thế chấp và hướng dẫn triển khai chiến dịch của nhà cung cấp dịch vụ.
 • Sửa đổi tất cả các tài sản thế chấp phù hợp với chiến lược ra mắt cho PeopleSoft 8 Financials.

28. Yêu cầu sản phẩm

Yêu cầu trung bình

Dưới đây là Yêu cầu sản phẩm được sử dụng trong công việc Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Tạo tài liệu yêu cầu tiếp thị và tài liệu yêu cầu sản phẩm dựa trên phân tích cạnh tranh, phân tích thị trường và nghiên cứu khả thi thị trường.
 • Thực hiện phân tích cạnh tranh, yêu cầu sản phẩm được xác định và các trường hợp kinh doanh được phát triển cho thể loại khung hình kỹ thuật số không dây.
 • Kết nối với khách hàng về các yêu cầu sản phẩm của họ và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn phát triển sản phẩm của họ.
 • Xác định cơ hội thị trường, nhu cầu của khách hàng, yêu cầu sản phẩm, giá cả và chiến lược giới thiệu.
 • Kết quả dịch của nghiên cứu chính – phụ và phản hồi của khách hàng vào các yêu cầu sản phẩm.
 • Phát triển các yêu cầu sản phẩm kỹ thuật và người dùng cuối bao gồm các tài liệu Yêu cầu Sản phẩm chính thức.
 • Thực hiện phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để xác định các yêu cầu sản phẩm mới.
 • Sở hữu tài liệu yêu cầu sản phẩm cho toàn bộ danh mục sản phẩm của công ty.
 • Phát triển mô hình kinh doanh, yêu cầu sản phẩm và chiến lược tiếp thị.
 • Phát triển tiếp thị và yêu cầu sản phẩm cho phát hành sản phẩm trong tương lai.
 • Giám sát nghiên cứu thị trường, giám sát hoạt động cạnh tranh, xác định nhu cầu của khách hàng, xác định yêu cầu sản phẩm và đặt kế hoạch tiếp thị.
 • Tiến hành và phân tích nghiên cứu cạnh tranh, VOC và đánh giá thị trường để tạo ra các yêu cầu sản phẩm và nhắn tin thành công.
 • Tạo tài liệu yêu cầu thị trường (MRD) và tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRD) cho các sản phẩm mới.
 • Tạo chiến lược thị trường và yêu cầu sản phẩm cho Bộ mã hóa đa dịch vụ mới của chúng tôi cho các tiêu chuẩn ATSC / DVB / DirecTV.
 • Cung cấp các yêu cầu sản phẩm cho kỹ thuật và các sản phẩm vô địch cho bán hàng và khách hàng.
 • Yêu cầu sản phẩm phần mềm được xác định và phục vụ như giao diện giữa.
 • Phát triển cơ sở yêu cầu sản phẩm ứng dụng Bất động sản.
 • Các yêu cầu sản phẩm được xác định, quản lý lộ trình sản phẩm, tạo ra các kế hoạch tiếp thị và chiến lược thương hiệu sản phẩm.
 • Làm việc với khách hàng ở cả thị trường Hockey và Motorsports để thu thập phản hồi để xác định các yêu cầu sản phẩm.
 • Phát triển Tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRD) và tài sản thế chấp bán hàng.

29. Đơn vị kinh doanh

Yêu cầu trung bình

Đơn vị kinh doanh được sử dụng hiệu quả trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Phát triển sản phẩm nền tảng trên các đơn vị kinh doanh, bao gồm định nghĩa số liệu và phân tích ROI.
 • Dẫn dắt truyền thông tiếp thị và chiến lược tiếp thị bao gồm định vị, quảng cáo và phân tích thị trường.
 • Nỗ lực định giá và quảng cáo trên toàn thế giới, phối hợp với các đơn vị kinh doanh khác để đảm bảo việc phân phối sản phẩm tốt nhất.
 • Phối hợp phát triển chương trình tiếp thị dịch vụ với doanh nghiệp địa phương, toàn cầu và đối tác.
 • Phát triển bản đồ Giải pháp tương tác nội bộ, rõ ràng giữa các đơn vị kinh doanh về các dịch vụ của công ty.
 • Hợp tác với nhiều đơn vị kinh doanh để đạt được sự đồng thuận về các sáng kiến ​​và mục tiêu chiến lược.
 • Đảm nhận trách nhiệm quản lý tất cả các tài khoản trong đơn vị kinh doanh.
 • Thể chế hóa trên tất cả các đơn vị kinh doanh.
 • Là liên lạc trung tâm của các đơn vị kinh doanh nội bộ để nhắm mục tiêu phân khúc thị trường mới và mở rộng cơ sở đối tác kinh doanh AD hiện có.
 • Đội ngũ lãnh đạo hệ thống và các đơn vị kinh doanh phân chia chéo để thiết kế giải pháp tích hợp máy chủ với cả lưu trữ SAN và NAS.
 • Thiết kế lại công ty tiếp thị tài sản thế chấp, trang web và triển lãm thương mại để tập trung rõ ràng hơn vào các đơn vị kinh doanh cá nhân.
 • Quản lý một nhóm gồm tám kỹ sư tiếp thị sản phẩm có vai trò kéo dài 6 đơn vị kinh doanh trong công ty.
 • Điều tra các công nghệ truyền thông mới và hiện có. Cung cấp hướng dẫn và nhắn tin cho các đơn vị kinh doanh chính.
 • Tiến hành phân tích các sản phẩm mới cho các đơn vị kinh doanh thông qua nghiên cứu và tương tác trong phòng thí nghiệm.
 • Làm việc với các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp bên thứ ba, các nhóm nội bộ và các đơn vị kinh doanh khác.
 • Hoạt động như một nhà tư vấn cho các đơn vị kinh doanh của IGC để tiếp thị, bán hàng và vận hành.
 • Tìm hiểu các trang web của khách hàng để liên lạc cá nhân với khách hàng và các đơn vị kinh doanh.
 • Phát triển và ra mắt cản phẩm cho các đơn vị kinh doanh Tổng hợp / Giải trí / UV Chiếu sáng.
 • Làm việc với các đơn vị kinh doanh khác nhau để phát triển chiến lược sản phẩm phù hợp.
 • Dẫn đầu trong việc tạo, phát triển và thực hiện hoạt động nhắn tin và quảng cáo danh mục để hỗ trợ các mục tiêu của đơn vị kinh doanh.

30. Hỗ trợ bán hàng

Yêu cầu thấp

Dưới đây là cách Hỗ trợ bán hàng được sử dụng trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Tận dụng các nguồn lực nội bộ để hỗ trợ bán hàng, ưu tiên các yêu cầu của khách hàng và giải quyết sự leo thang của khách hàng.
 • Quản lý truyền thông tiếp thị và tài liệu hỗ trợ bán hàng cho MarketForce – một cơ quan tiếp thị kỹ thuật số.
 • Tài sản tiếp thị được thiết kế lại và đào tạo hỗ trợ bán hàng cho các dịch vụ thử nghiệm phi chức năng.
 • Thực hiện cổng thông tin đối tác quy mô đầy đủ (dử dụng RFP để thực hiện). Bao gồm: nội dung, đào tạo và bộ công cụ hỗ trợ bán hàng.
 • Xác định thị trường mới, hỗ trợ bán hàng, tiêu chí khách hàng, định vị cạnh tranh, thị trường và chiến lược thâm nhập.
 • Thiết kế các công cụ hỗ trợ bán hàng, bao gồm nghiên cứu trường hợp, lời chứng thực và tài liệu quảng cáo để tạo ra một chiến lược có nhu cầu.
 • Dẫn đầu việc hỗ trợ bán hàng và đào tạo, đạt được 400% mục tiêu doanh thu năm 2015.
 • Xác định định hướng chiến lược của sản phẩm và xây dựng một tổ chức hỗ trợ bán hàng thay mặt cho 50 thành viên nhóm bán hàng toàn cầu.
 • Chuyên gia về vấn đề chuyên môn trong UC, nhắn tin và kể chuyện, hỗ trợ bán hàng và sáng kiến ​​ra mắt thị trường.
 • Duy trì kế hoạch hỗ trợ bán hàng và giám sát các đóng góp tiếp thị để thúc đẩy bán hàng.
 • Làm việc với Hỗ trợ bán hàng để đào tạo Bán hàng và tạo tài liệu đào tạo khi cần.
 • Phát triển Flash demo để tạo ra khách hàng tiềm năng và hỗ trợ bán hàng.
 • Quản lý phát triển các công cụ hỗ trợ bán hàng, đào tạo cho các đối tác và bán hàng thực địa.
 • Hỗ trợ các nỗ lực bán hàng bằng các công cụ hỗ trợ bán hàng.
 • Đào tạo trực tiếp và tổ chức hội thảo trên web để để hỗ trợ bán hàng hiệu quả.
 • Phát triển sàn đối mặt với khách hàng, tờ rơi sản phẩm, câu hỏi thường gặp để tiếp thị, hỗ trợ bán hàng và tuyển dụng.
 • Phát triển các công cụ hỗ trợ bán hàng. Bao gồm công cụ Sharepoint mới để truy cập tài sản hiệu quả bởi Sales Reps.
 • Tạo nội dung để hỗ trợ hỗ trợ bán hàng và tạo khách hàng tiềm năng cho doanh số phần mềm phân tích dữ liệu doanh nghiệp.
 • Phát triển bộ dụng cụ hỗ trợ bán hàng đồng thương hiệu, một chiến lược thương mại quốc gia được tài trợ và vị trí danh mục mục tiêu.

31. Doanh số hàng năm

Yêu cầu thấp

Dưới đây là những cách tăng doanh số hàng năm trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Phát triển dự báo doanh số/ sản phẩm hàng quý và hàng năm với ngân sách phù hợp.
 • Đóng góp vào doanh thu hàng năm và lợi nhuận.
 • Xác định các cơ hội, nghiên cứu tiềm năng của sản phẩm mới, hợp tác với nhóm kỹ sư và tạo ra các chiến dịch mang lại 22,6 triệu đô la doanh thu hàng năm.
 • Ra mắt 36 sản phẩm mới vào năm 1996. Bao gồm cả ra mắt sản phẩm toàn diện, chiếm 25% doanh thu hàng năm.
 • Tăng doanh số hàng năm 3 triệu đô la mỗi năm bằng cách phối hợp với kỹ thuật và sản xuất để kéo dài vòng đời mô hình.
 • Quản lý hoạt động kinh doanh cho khách hàng ô tô NA, với doanh số hàng năm vượt quá 30 triệu đô la.
 • Quản lý mối quan hệ với 10 nhà cung cấp danh mục sản phẩm chống vi-rút, ra doanh thu hàng năm 25 triệu đô la.
 • Quản lý và hỗ trợ 12 đại diện bán hàng quốc gia chiếm 120 triệu đô la doanh thu hàng năm.
 • Định hướng hoạt động tiếp thị cho “POC Professional Coagulation Segment”. Đạt mức tăng trưởng doanh số hàng năm trên 30%.
 • Thúc đẩy công ty tăng 14% doanh thu hàng năm trong năm 2007.
 • Thành tựu được lựa chọn: Tầm nhìn Marshall tăng lên đáng kể, thu về 27 triệu đô la doanh thu hàng năm.
 • Quản lý 3 dòng sản phẩm kết hợp với doanh thu hàng năm hơn 18 triệu đô la.
 • Phát triển các kế hoạch tiếp thị chiến lược cho các sản phẩm cụ thể để đạt được mục tiêu doanh thu.
 • Quản lý 4.000.000 đô la doanh thu hằng năm.
 • Đóng góp hơn 2 triệu đô la doanh thu hàng năm của các sản phẩm bổ sung.
 • Quản lý danh mục đầu tư đa dạng gồm 47 skus trên 5 loại phụ trong kênh Bán lẻ với doanh thu hàng năm là 36 triệu đô la.
 • Đi đầu trong việc tạo ra microsite tương tác đầu tiên của Rogue để lập kế hoạch Bán hàng hàng năm cho hơn 1.300 nhà phân phối và chuyên gia bán lẻ.
 • Thành tựu được lựa chọn: Tăng trưởng doanh số hàng năm là 38%.
 • Dự báo doanh số hàng năm và phân tích chi phí chuẩn bị để đưa ra các quyết định trong tương lai.
 • Khởi xướng và phát triển doanh nghiệp tiếp thị qua điện thoại cho các sản phẩm tiêm nói chung. Tạo ra doanh thu trên 25.000.000 đô la trong doanh số hàng năm tăng dần.

Xem thêm: Dân Marketing mà không biết 50 kỹ năng quản lý tiếp thị này thì chỉ có thiệt

32. SEO

Yêu cầu thấp

Sử dụng SEO hiệu quả trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Thực hiện các hướng tiếp cận thân thiện với SEO để tăng sự tiếp xúc.
 • Tổ chức tặng quà, cuộc thi… trên các phương tiện truyền thông. Đồng thời, sáng tạo nội dung để tăng nỗ lực SEO.
 • Phát triển và thực hiện các ý tưởng SEO cho sản phẩm để tăng lưu lượng và thứ hạng truy cập.
 • Tối ưu hóa các chiến lược tiếp thị kỹ thuật số và tối ưu hóa các dòng sản phẩm mới bằng cách sử dụng SEM/ SEO.
 • Phát triển tài sản thế chấp và chạy SEO, SEM, hiển thị/ danh sách trực tuyến và các sản phẩm trên website.
 • Các nhóm kênh tiếp thị kỹ thuật số đã dẫn đầu trong việc tối ưu hóa SEO, cải thiện tỷ lệ chuyển đổi và CPA thấp hơn.
 • Tạo chiến dịch SEO các sản phẩm ở vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng SEO tự nhiên.
 • Tích hợp các chiến lược SEO và thực tiễn tốt nhất, thu hút nhiều người tiêu dùng tham gia.
 • Quản lý phương tiện truyền thông xã hội, SEO, nội dung để thu hút và lôi kéo tham gia.
 • Phát triển các chiến dịch quảng cáo trực tuyến bao gồm SEO, SEM và email.
 • Tăng lượng vào trang web lên 600% bằng cách thực hiện các kỹ thuật SEO mới nhất.
 • Tối ưu hóa SEO cho trang web, tăng khả năng sử dụng, tham gia và chuyển đổi.
 • Phát triển SEO, email và các chiến dịch tiếp thị truyền thông xã hội.
 • Chỉ đạo hoạt động trang web, nội dung, SEO, SEM.
 • Chiến lược SEO tiên phong cho nhiều công cụ tìm kiếm.
 • Sử dụng sản xuất hệ thống quản lý nội dung Saxotech Online để triển khai chiến thuật SEO và SEM tăng thứ hạng trang đáng kể.
 • Tạo ra hơn 21 triệu lượt hiển thị thông qua một chương trình biểu ngữ di động và web tích hợp, các chiến dịch SEO và các nỗ lực SEM.
 • Chăm sóc gần 9.000 khách hàng tiềm năng thông qua các sự kiện trong ngành, hội thảo trên web, SEO và phương tiện truyền thông xã hội.
 • Chiến lược nội dung, SEO và viết quảng cáo để truyền đạt các tính năng mới cho người dùng.
 • Triển khai các chiến lược SEO, SEM và Google Analytics để tăng tỷ lệ chuyển đổi.
quan-ly-tiep-thi-san-pham 4

Sử dụng SEO hiệu quả trong hoạt động Quản ký tiếp thị sản phẩm.

33. CRM

Yêu cầu thấp

Dưới đây là cách CRM được sử dụng Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Dẫn dắt, thiết kế và triển khai phân khúc khách hàng dựa trên CRM.
 • Thiết kế cấu hình và tài liệu để tạo điều kiện cho khách hàng triển khai thành công các ứng dụng Oracle CRM và OSS.
 • Đồng bộ hóa hệ thống CRM và tiếp thị tự động hóa, cũng như cách xử lý và kênh.
 • AIM là một trong những công ty phần mềm phát triển sớm nhất và nhanh nhất chuyên về một sản phẩm CRM dựa trên web đạt doanh số theo cấp số nhân.
 • Tăng thu hút khách hàng lên gấp 10 lần trong khoảng thời gian 6 tháng cho một sản phẩm web thông qua các chiến dịch CRM và tiếp thị.
 • Các dự án chính bao gồm ra mắt mô-đun thương mại điện tử B2B, mô-đun tích hợp Palm và tích hợp CRM/ SFA vào dòng sản phẩm MAS 90.
 • Dự báo doanh số cho các sản phẩm mới được đề xuất để chứng minh các khoản đầu tư phát triển sản phẩm mới thông qua phân tích SAP và CRM.
 • Trình diễn sản phẩm / khả năng kỹ thuật – đạt 92% trong kỳ thi CRM của đào tạo bán hàng mới.
 • Quản trị phần mềm CRM để thu thập và theo dõi khách hàng tiềm năng, khách hàng, đại lý và đại lý tiềm năng.
 • Phối hợp với CRM, Tiếp thị số, Truyền thông xã hội và PR để thực hiện ra mắt sản phẩm mới.
 • Tiến hành nghiên cứu sâu rộng trong ngành để theo kịp với thị trường CRM đang phát triển và sự cạnh tranh.
 • Sử dụng các công cụ CRM và tự động hóa tiếp thị của công ty để tối ưu hóa các tương tác giữa khách hàng và khách hàng tiềm năng.
 • Dẫn dắt một nhóm và cung cấp tầm nhìn cho chiến dịch CRM mới cho bệnh nhân Sức khỏe sinh sản.
 • Quản lý quy trình NPI với trung tâm dịch vụ, nhóm CRM và tiếp thị.
 • Duy trì doanh thu hàng năm 1 tỷ đô la trên toàn thế giới từ doanh nghiệp kinh doanh CRM.
 • Quản lý phát triển giao diện máy tính để bàn CRM thông qua các nhóm chức năng chéo.
 • Cải tiến và tự động quy trình báo giá bán hàng cổ điển, nâng cao công cụ CRM và chương trình đào tạo bán hàng.
 • Lộ trình sở hữu và quản lý dòng sản phẩm CRM.

34. Bán sản phẩm

Yêu cầu thấp

Bán sản phẩm là một trong những kỹ năng quan trọng được sử dụng trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Chiến lược hợp tác phát triển để tăng doanh số sản phẩm, nhận thức và truyền thông thương hiệu.
 • Tạo ra doanh số 6 triệu đô la cho việc bán sản phẩm mới trong năm đầu tiên thông qua việc giới thiệu dòng sản phẩm mới chính là bánh quy Sandwich.
 • Phục vụ như chuyên giai sản phẩm. Bao gồm đào tạo bán hàng sản phẩm, leo thang bán hàng và truyền giáo sản phẩm.
 • Quản lý phát triển sản phẩm mới dẫn đến doanh số sản phẩm mới đạt 133% mục tiêu.
 • Giao 150K + doanh số sản phẩm trong vòng 6 tháng đầu tiên ra mắt thị trường – mục tiêu kế hoạch đáp ứng.
 • Cung cấp tất cả các dự báo sản phẩm bán, phân tích cạnh tranh và giá cả cho các bài tập kế hoạch kinh doanh.
 • Tạo ra doanh thu sản phẩm 4 triệu đô la trong năm đầu tiên làm việc.
 • Tạo tất cả các công cụ bán hàng thử nghiệm rò rỉ và thiết lập quảng cáo dòng sản phẩm tổng thể.
 • Doanh số bộ nhớ flash tăng 50% so với doanh số sản phẩm tổng thể.
 • Doanh số sản phẩm tăng gấp đôi kể từ khi ra mắt chương trình chăm sóc sức khỏe Healthy Frontiers SM.
 • Cung cấp đào tạo bán sản phẩm cho lực lượng bán hàng và nhà phân phối.
 • Phân tích dữ liệu ra mắt bài đăng, bán sản phẩm và chấp nhận khách hàng/ lĩnh vực.
 • Theo dõi và phân tích dữ liệu bán sản phẩm để hoạch định chiến lược.
 • Cải thiện thế hệ dẫn và chiến lược bán sản phẩm.
 • Phát triển các sản phẩm giành giải thưởng đầu tiên trên thị trường giúp tăng khả năng hiển thị của công ty trên toàn quốc cùng với việc tăng doanh số sản phẩm và thị phần.
 • Lên ý tưởng và thực hiện các chiến dịch tiếp thị, quảng cáo đa kênh để thúc đẩy doanh số sản phẩm.
 • Quản lý nhóm bán sản phẩm địa phương. Chịu trách nhiệm thực hiện ba báo cáo trực tiếp.
 • Kết quả: Tin nhắn nâng cao DSL và bán sản phẩm quang học tại Adtran.
 • Phát triển kế hoạch thị trường và cung cấp các bộ công cụ bán hàng/ hỗ trợ cơ bản.
 • Giới thiệu nhãn hiệu riêng của Kobalt để tăng thị phần và đảm bảo tỷ lệ phần trăm cao hơn từ doanh số sản phẩm.

35. Vòng đời sản phẩm

Yêu cầu thấp

Vòng đời sản phẩm được sử dụng trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Quản lý vòng đời sản phẩm và chiến lược tiếp thị cho một nhà lãnh đạo quốc tế trong xuất bản giáo dục.
 • Thực hiện quản lý vòng đời sản phẩm từ khi thành lập đến thương mại hóa và cho đến lỗi thời.
 • Chỉ đạo tất cả các khía cạnh của quản lý vòng đời sản phẩm từ phê duyệt khái niệm thông qua phát triển cho các sản phẩm SSD và SATA của Dell.
 • Thiết lập và thực hiện chiến lược gói mới đã mang lại doanh thu tăng thêm 20 triệu đô la và kéo dài vòng đời sản phẩm.
 • Vòng đời sản phẩm được quản lý cho một hệ thống gỡ lỗi silicon bán dẫn bao gồm phát triển tính năng CTNH và SW, giao hàng đúng hạn.
 • Quản lý vòng đời sản phẩm hoàn chỉnh, bao gồm định nghĩa, thiết kế, thực hiện, tài liệu, giá cả và phát hành.
 • Phát triển kế hoạch xây dựng phần mềm trong suốt vòng đời sản phẩm dựa trên nhu cầu của khách hàng, khả năng của nhà máy và chiến lược phân chia.
 • Cung cấp kiến ​​thức môn học nâng cao và hỗ trợ chức năng trong tất cả các giai đoạn của vòng đời sản phẩm từ định nghĩa đến giao hàng.
 • Thúc đẩy doanh thu và thị phần bằng cách phát triển các chiến lược tiếp thị sản phẩm và quản lý vòng đời sản phẩm cho doanh nghiệp Hoa Kỳ.
 • Cung cấp một giải pháp bắt đầu để kết thúc vòng đời sản phẩm của tất cả các sản phẩm cho bộ phận phụ kiện dây.
 • Quản lý vòng đời sản phẩm, bán hàng và hỗ trợ kênh, giới thiệu sản phẩm mới, hoạch định chiến lược và tài chính.
 • Trách nhiệm chính bao gồm: Quản lý vòng đời sản phẩm cho các dòng sản phẩm được giao.
 • Áp dụng xu hướng thị trường cho bản đồ đường sản phẩm và lập kế hoạch vòng đời sản phẩm.
 • Đại diện tiếp thị hàng hải trong quá trình quản lý vòng đời sản phẩm.
 • Vòng đời sản phẩm được quản lý cho khách hàng Kênh và OEM địa phương.
 • Quản lý vòng đời sản phẩm và định vị sản phẩm.
 • Sản phẩm được hướng dẫn trong toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ phát triển đến triển khai.
 • Quản lý vòng đời sản phẩm và lộ trình từ hoạch định chiến lược đến thực thi chiến thuật.
 • Quản lý vòng đời sản phẩm hoàn chỉnh cho các sản phẩm giấy in phun.
 • Đóng góp chính bao gồm: Quản lý vòng đời sản phẩm thông qua phát triển, thử nghiệm, ra mắt cho đến giai đoạn lỗi thời.
quan-ly-tiep-thi-san-pham 7

Vòng đời của sản phẩm.

36. Yêu cầu thị trường

Yêu cầu thấp

Thực hiện hiệu quả yêu cầu của thị trường trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Phát triển các kế hoạch và mô hình kinh doanh để hỗ trợ các yêu cầu thị trường và kế hoạch tiếp cận thị trường bao gồm phân khúc thị trường và phân tích cạnh tranh.
 • Phát triển tài liệu yêu cầu thị trường và giới thiệu mở rộng dòng sản phẩm, công nghệ mới.
 • Thu thập các yêu cầu thị trường, giới thiệu sản phẩm và quản lý truyền thông tiếp thị.
 • Đánh giá các yêu cầu thị trường để phát triển và giới thiệu sản phẩm.
 • Đánh giá các yêu cầu thị trường và bắt đầu phát triển sản phẩm mới.
 • Đưa ra các yêu cầu thị trường cho các đại lý quản lý máy chủ, tiện ích ROM-flash từ xa và bán hàng trên hệ điều hành.
 • Vượt quá yêu cầu thị trường và dự báo doanh thu cho mỗi sản phẩm trong khi đóng góp hơn 2 triệu đô la doanh thu hàng năm.
 • Dẫn dắt khách hàng, kênh và nghiên cứu người dùng cuối để hiểu các yêu cầu thị trường. Từ đó, đề xuất giải pháp sản phẩm DLP.
 • Phát triển và duy trì một danh sách ưu tiên các yêu cầu của khách hàng và thị trường cho sản phẩm.
 • Hỗ trợ đội ngũ quản lý sản phẩm trong việc xác định các yêu cầu thị trường cho các sản phẩm mới.
 • Xác định các yêu cầu thị trường cho một sản phẩm có doanh thu hàng năm 400 triệu đô la.
 • Yêu cầu thị trường cụ thể cho các sản phẩm hiện tại và tương lai.
 • Yêu cầu thị trường cụ thể cho các sản phẩm mới.
 • Đưa ra các giải pháp cho các yêu cầu của khách hàng và thị trường. Sử dụng các nguồn lực kỹ thuật, vận hành toàn cầu và bên ngoài.
 • Yêu cầu thị trường chi tiết cho các sản phẩm hiện tại và tương lai bằng cách tiến hành nghiên cứu thị trường được hỗ trợ bởi các chuyến thăm liên tục đến khách hàng hiện tại và tương lai.
 • Hợp tác với Bán hàng, Quản lý sản phẩm để xác định nhu cầu của khách hàng và viết các yêu cầu thị trường cấp cao.
 • Hỗ trợ R & D trong việc sản xuất một công nghệ mới bằng cách xác định rõ ràng các yêu cầu thị trường và mức độ ưu tiên tương đối.
 • Các nhà sản xuất xe cứu hỏa tham gia (Pierce, KME, Unruh) để thiết lập các yêu cầu thị trường.
 • Sản xuất các yêu cầu thị trường cho mạng cố định nước đầu tiên của Itron.
 • Thực hiện các chức năng Quản lý sản phẩm thông thường như: xác định các yêu cầu thị trường cho TEM, ISV và Nhà tích hợp.

37. Tài khoản mới

Yêu cầu thấp

Tài khoản mới được sử dụng trong công việc Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Thuyết trình sản phẩm cho khách hàng tiềm năng trên khắp Bắc Mỹ để bảo mật tài khoản mới.
 • Hỗ trợ chương trình của một số bộ phận bán hàng với các công cụ đào tạo và chương trình khách hàng mang đến triển vọng cho các tài khoản mới.
 • Chỉ đạo các công việc hậu cần gồm: đăng ký và thiết lập, tiếp khách và gian hàng thuyết trình dẫn đến 10000 tài khoản mới.
 • Đạt được mức tăng 50% về tỷ lệ phản hồi và mức độ thâm nhập của đối tượng mục tiêu được đo bằng các tài khoản mới được mở.
 • Các tài khoản mới được dự đoán, phát triển đô la kinh doanh và giao cho tập đoàn bán hàng tập trung ở Montreal Canada.
 • Có được tài khoản mới dẫn đến hơn 7 triệu đô la trong kinh doanh mới.
 • Làm việc với lực lượng bán hàng để thâm nhập các tài khoản mới.
 • Xác định và nuôi dưỡng các tài khoản mới.
 • Thành tựu được chọn: Phát triển và thực hiện các chương trình Marketing giúp thêm hơn 25 triệu tài khoản mới.
 • Hỗ trợ phát triển các chiến lược để xác định và giành được tài khoản mới.

38. Cung cấp sản phẩm

Yêu cầu thấp

Dưới đây là những cách cung cấp sản phẩm trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Duy trì vị thế thị trường mạnh mẽ trước các đối thủ cạnh tranh bằng cách phân tích các dịch vụ sản phẩm và thúc đẩy phát triển sản phẩm mới để đảm bảo lợi thế cạnh tranh.
 • Phối hợp phát triển thông điệp tiếp thị sản phẩm quan trọng, luôn cập nhật các dịch vụ sản phẩm và dự kiến ​​phát hành tính năng sắp tới.
 • Phát triển kế hoạch tiếp thị để tăng doanh số cho thương mại điện tử và cung cấp sản phẩm chữ ký số.
 • Đề xuất sản phẩm thay thế cho quản lý cấp cao để đảm bảo tính cạnh tranh của sản phẩm mới.
 • Cung cấp sản phẩm hiệu quả và tăng doanh thu.
 • Phát triển các dịch vụ của Envoy. Bao gồm định nghĩa sản phẩm, giá cả, hoạch định chiến lược, tài liệu thế chấp và các hoạt động quảng cáo.
 • Tổ chức các sự kiện trực tuyến, diễn đàn thuận lợi và làm việc với các đối tác kinh doanh để giáo dục khách hàng về các dịch vụ và dịch vụ sản phẩm.
 • Chuẩn vị bảng giá cho một số khách hàng. Nghiên cứu cơ sở khách hàng, yêu cầu ký quỹ và cung cấp sản phẩm cạnh tranh.
 • Cung cấp hỗ trợ tiếp thị bán hàng để bán các dịch vụ/ sản phẩm quảng cáo, các chương trình tùy chỉnh cho OEM và các khách hàng gần đặc hữu.
 • Hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp và Kỹ sư bán hàng để đưa giải pháp và cung cấp dịch vụ sản phẩm cho khách hàng cao cấp.
 • Tạo một công thức nhất quán cho ma trận định giá trên tất cả các dịch vụ sản phẩm mạng, đảm bảo tất cả các số liệu mục tiêu được đáp ứng.
 • Dẫn dắt các nhóm chức năng để tối ưu hóa dịch vụ sản phẩm, khách hàng phân phối dịch vụ tốt hơn và đáp ứng nhu cầu của nhà cung cấp.
 • Hỗ trợ đào tạo đội ngũ bán hàng trong việc định vị và bán các sản phẩm.
 • Hỗ trợ mở rộng thành công các dịch vụ sản phẩm trong khi giám sát ra mắt hai sản phẩm mới giành được sự quan tâm trong ngành.
 • Phân tích các dịch vụ sản phẩm cạnh tranh về các tính năng và lợi ích cũng như điểm giá.
 • Dẫn đầu một nhóm Marketing/ R & D trong việc phát hành các dịch vụ sản phẩm Internet mới.
 • Tăng tỷ suất lợi nhuận lên 27% với các dịch vụ sản phẩm mới.
 • Mở rộng cung cấp sản phẩm để nắm bắt ngành công nghiệp đồ chơi khối lượng cao.
 • Cung cấp giải pháp để loại bỏ các dịch vụ sản phẩm kém hiệu quả và các nguồn lực được phân bổ lại cho các dự án thành công.
 • Chứng minh các giá trị chính của dịch vụ và lợi ích sản phẩm.

39. Bảng dữ liệu

Yêu cầu thấp

Dưới đây là những cách sử dụng bảng dữ liệu trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Phân tích cạnh tranh, phát triển các bảng dữ liệu và tất cả các tài sản thế chấp tiếp thị.
 • Chuẩn bị bảng dữ liệu sản phẩm kỹ thuật và tài liệu quảng cáo.
 • Tạo bảng dữ liệu kỹ thuật chi tiết kiểm tra đảm bảo chất lượng .
 • Phát triển tài sản thế chấp, bao gồm: nội dung web, các công cụ bán hàng, các bảng dữ liệu, hướng dẫn bán hàng, câu hỏi thường gặp và thuyết trình bán hàng.
 • Chuyên gia nội dung và là người đóng góp cho tất cả các hướng dẫn kỹ thuật. Bao gồm hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn yêu cầu CNTT, thông số kỹ thuật/ bảng dữ liệu,…
 • Tạo các công cụ cần thiết: máy tính chi phí, bảng dữ liệu kỹ thuật, thuyết trình, giá cả và kế hoạch tài khoản mục tiêu chính.
 • Phát triển các bài thuyết trình, bảng dữ liệu, công cụ bán hàng, khảo sát tiếp thị, tài liệu quảng cáo và sách trắng.
 • Nội dung được sử dụng để thiết kế lại web, bảng dữ liệu, sách trắng, trình diễn flash và thuyết trình đào tạo.
 • Thực hiện các nhiệm vụ tiếp thị sản phẩm (bảng dữ liệu, bản trình bày,…) cho máy chủ tính toán song song cao cấp.
 • Phát triển thông điệp và nội dung cho các công cụ bán hàng bao gồm: thuyết trình, tài liệu quảng cáo và bảng dữ liệu.
 • Tập trung sản phẩm vào khách hàng, lợi ích, phát triển bảng dữ liệu, đặt tên, logo.
 • Phát triển tóm tắt bán sản phẩm, bảng dữ liệu và các công cụ bán hàng thích hợp khác để thúc đẩy nhắn tin có giá trị.
 • Phát triển tài liệu thế chấp tiếp thị, thông cáo báo chí, bảng dữ liệu sản phẩm, tài liệu quảng cáo, hướng dẫn vận hành.
 • Các sản phẩm bộ điều khiển được xác định qua Ethernet (PoE) và các thông số kỹ thuật của sản phẩm, bảng dữ liệu.
 • Sản xuất tài liệu hỗ trợ bán hàng bao gồm bảng dữ liệu, danh mục, thư trực tiếp và quảng cáo.
 • Tạo bảng dữ liệu, sách trắng và bảng giá cho tài sản thế chấp tiếp thị.
 • Tạo tài liệu yêu cầu tiếp thị, giấy trắng sản phẩm và bảng dữ liệu.
 • Phát triển các công cụ bán hàng sáng tạo bằng cách truyền đạt đề xuất giá trị sản phẩm để bao gồm các bài thuyết trình và bảng dữ liệu sản phẩm.
 • Tạo tất cả các tài sản thế chấp tiếp thị. Bao gồm bảng dữ liệu, tài liệu quảng cáo và sách trắng về vấn đề công nghiệp.
 • Tạo sách trắng tập trung vào giải pháp, hội thảo trên web, bảng dữ liệu và thuyết trình điều hành.

40. Cơ sở khách hàng

Yêu cầu thấp

Cơ sở khách hàng được sử dụng hiệu quả trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Phát triển và thực hiện một chương trình phân tích thị trường cạnh tranh cho cơ sở khách hàng mới, thúc đẩy doanh thu bổ sung.
 • Bắt đầu dòng ZF lớn đầu tiên và bắt đầu tuyển dụng các tài khoản nhỏ từ khắp đất nước để xây dựng cơ sở khách hàng.
 • Cơ sở khách hàng mở rộng bao gồm: viễn thông, dữ liệu và truyền thông băng thông rộng, thử nghiệm và đo lường, quân sự và hàng không vũ trụ.
 • Được giao nhiệm vụ đưa nhà sản xuất kim loại tấm lớn với cơ sở khách hàng hạn chế đến một cơ sở rộng lớn hơn.
 • Phát triển, quản lý các chiến lược tiếp thị và kinh doanh ngắn và dài hạn cho mỗi sản phẩm để tăng doanh thu và cơ sở khách hàng.
 • Tăng cơ sở khách hàng và bán hàng trên toàn cầu cho các dòng Văn hóa di động và OEM/ Sinh học bằng cách thiết lập và củng cố các liên minh khách hàng.
 • Doanh số tăng gần 30% bằng cách lập chiến dịch tiếp thị truyền thông xã hội mở rộng để mở rộng cơ sở khách hàng của chúng tôi.
 • Cơ sở khách hàng đã cài đặt bao gồm 175 khách hàng với 900 trang web và hơn 200.000 người dùng ở 40 quốc gia.
 • Các chương trình quảng cáo, tài sản thế chấp và bán hàng có tổ chức với các nhà cung cấp để tăng doanh số và cơ sở khách hàng.
 • Hỗ trợ tiếp thị thông qua các kênh khác nhau để tiếp thị và quảng bá đến cơ sở khách hàng doanh nghiệp nhỏ.
 • Báo giá chuẩn bị cho sản phẩm mới và hiện có. Làm việc rộng rãi với cơ sở khách hàng.
 • Gia nhập công ty trong chế độ tăng trưởng để mở rộng cơ sở khách hàng thông qua chiến thắng thiết kế mới.
 • Tính toán tất cả giá bán ròng và phát hành báo giá cho cơ sở khách hàng.
 • Tăng lượng khách hàng, thêm hơn 60 khách hàng mới.
 • Quản lý dự báo dài hạn và đảm bảo định vị thích hợp tại cơ sở khách hàng.
 • Thực hiện các buổi đào tạo bán hàng tương tự trực tiếp đến cơ sở khách hàng.
 • Mở rộng cả cơ sở khách hàng và hóa đơn trong thời gian mười năm.
 • Phát triển, trình bày kênh, đào tạo khách hàng, hội thảo, trình bày cho cơ sở khách hàng với tư cách là doanh nghiệp vừa và nhỏ về phân tích lời nói.
 • Tạo thẻ điện tử trực tuyến để phân phối bán hàng, làm nổi bật các chương trình quốc tế cho cơ sở khách hàng hiện tại của Sprint.
 • Phát triển một chiến lược bán hàng bổ sung với các ưu đãi về giá và hỗ trợ bán trước bổ sung cho cơ sở khách hàng hiện tại của công ty và hình ảnh doanh nghiệp.

41. Thuyết trình bán hàng

Yêu cầu thấp

Kỹ năng thuyết trình bán hàng được sử dụng trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Tạo tài liệu tiếp thị tài sản thế chấp, cung cấp hỗ trợ triển lãm thương mại, phát triển và cung cấp các bài thuyết trình bán hàng cho khách hàng.
 • Thực hiện chiến lược tiếp thị bằng cách phát triển các bài thuyết trình bán hàng, tài liệu quảng cáo và tài liệu chiến dịch được nhắm mục tiêu.
 • Phát triển tài liệu tiếp thị chiến thuật. Bao gồm: thuyết trình bán hàng, nghiên cứu trường hợp khách hàng và sách trắng.
 • Phát triển và cung cấp các bài thuyết trình bán hàng, các buổi đào tạo sản phẩm.
 • Chọn phương tiện tiếp thị và quảng bá, chuẩn bị thuyết trình bán hàng.
 • Quản lý bên ngoài nhà sản xuất, thuyết trình bán hàng trên đa kênh.
 • Ủy quyền tài liệu đào tạo và bán hàng. Bao gồm tổng quan điều hành và kỹ thuật, tài liệu quảng cáo sản phẩm và thuyết trình bán hàng.
 • Phát triển các bài thuyết trình bán hàng PowerPoint, tài liệu quảng cáo, tờ bán hàng và hướng dẫn thông tin sản phẩm .
 • Tiến hành thuyết trình bán hàng vào tài khoản để chuyển đổi sản phẩm dẫn đến tăng doanh thu và lợi nhuận.
 • Phát triển các công cụ tiếp thị in và kỹ thuật số cho đại diện bán hàng để hỗ trợ cho các bài thuyết trình bán hàng.
 • Cuộc trò chuyện được dẫn dắt với khách hàng cấp C trong các bài thuyết trình bán hàng, yêu cầu tính năng và trình diễn sản phẩm.
 • Tạo tài liệu tiếp thị bao gồm truyền tin, thuyết trình bán hàng, tờ sản phẩm và giấy trắng.
 • Thiết kế bản thuyết trình bán hàng và trình diễn sản phẩm. Cung cấp đào tạo lực lượng bán hàng.
 • Sản xuất các bài thuyết trình bán hàng hấp dẫn cho các nhà bán lẻ để quảng bá các dòng sản phẩm mới.
 • Tạo các mẫu sự kiện và thuyết trình bán hàng cho lực lượng bán hàng trên toàn quốc.
 • Thực hiện toàn diện các bài thuyết trình.
 • Chuẩn bị các bài thuyết trình tiếp thị/ bán hàng cho các nhà bán lẻ lớn. Bao gồm Costco, Sam’s Club, Wal-Mart, Walgreen & Rite Aid.
 • Giúp phát triển định vị sản phẩm, giá cả, tài sản thế chấp tiếp thị, sự hiện diện web của Veridiem và thuyết trình bán hàng.
 • Tạo bảng dữ liệu sản phẩm và thuyết trình bán hàng cho các sản phẩm phần mềm DFM của Aprio.

42. Saas (Software-as-a-Service)

Yêu cầu thấp

Sử dụng Saas trong công việc Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Thúc đẩy nghiên cứu khách hàng mục tiêu và đối thủ cạnh tranh; phát triển các giải pháp và chiến lược bán hàng cho các ứng dụng doanh nghiệp tại chỗ và SaaS.
 • Hợp tác với nhóm điều hành để thực hiện chiến lược chuyển đổi SaaS quy mô lớn và cung cấp trung tâm liên lạc Denver.
 • Phát triển một vòng đời đầy đủ các giải pháp Quản lý hợp đồng SaaS bao gồm các chiến lược tiếp cận thị trường.
 • Sản xuất khách hàng tiềm năng đủ điều kiện bằng cách thiết kế các chương trình khuyến mãi và chiến lược giá tại chỗ, dịch vụ SaaS/ đám mây và phân khúc khách hàng.
 • Tham gia nhóm nòng cốt chịu trách nhiệm tung sản phẩm Sentinel Cloud, SaaS ra thị trường.
 • Dẫn đầu nhóm quản lý sản phẩm và tiếp thị một sản phẩm SaaS.
 • Tăng hiệu quả quá trình bán hàng bằng cách tạo các mô hình định giá cho các ứng dụng SaaS và dịch vụ cơ sở dữ liệu.
 • Tiên phong trong việc kết nối các ứng dụng Cloud, SaaS và On-Premise mà không cần phần mềm.
 • Ra mắt bộ ứng dụng SaaS B2B cho ngành công nghiệp hậu mãi ô tô và kính cửa sổ.
 • Tham gia vào việc xây dựng lại thương hiệu của công ty và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm SaaS.
 • Phát triển giải pháp và chiến lược bán hàng cho các ứng dụng tại chỗ và SaaS.
 • Phát triển và quản lý dòng sản phẩm SAAS CRM có lợi nhuận.
 • Dẫn đầu ra mắt cung cấp sao lưu trực tuyến SaaS.
 • Dẫn đầu tăng trưởng 30% nền tảng kinh doanh thông minh SaaS nhãn trắng để thúc đẩy doanh số tích hợp hệ thống cho bộ phận phân tích.
 • Xuất, chỉnh sửa và tính toán báo cáo hàng tuần cho các khách hàng SaaS/ Công nghệ như Dell, Citrix và HP.
 • Nghiên cứu SaaS, Đăng ký, Cấp phép, Giám sát IOT và xu hướng đám mây trên Gartner để định vị.
 • Chuẩn bị dòng sản phẩm để phân phối thông qua phương thức trực tuyến (Saas) và máy tính để bàn.
quan-ly-tiep-thi-san-pham 9

SaaS – một trong những dạng điện toán đám mây phổ biến hiện nay.

43. Facebook

Yêu cầu thấp

Cạc sử dụng Facebook mang lại hiệu quả trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Tạo/ quản lý nội dung để quảng cáo, tiếp thị internet bằng Facebook, Website, tiếp thị qua email bằng Constant Contact.
 • Viết hoa nhấn mạnh trên phương tiện truyền thông xã hội (Twitter, Facebook) để quảng bá sản phẩm thông qua quà tặng, cuộc thi, viết blog,…
 • Góp phần tạo ra chiến lược truyền thông xã hội của công ty trên Twitter, Facebook, Blog và YouTube.
 • Nâng cao hình ảnh công ty bằng cách sản xuất 14 video tiếp thị trên Facebook, YouTube và Website.
 • Phân tích về các xu hướng hiện tại bằng phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Twitter và YouTube.
 • Xây dựng và khởi động các sáng kiến ​​tiếp thị xã hội trên Facebook, Twitter, YouTube và các trang web định hướng ngành.
 • Tạo sự hiện diện của Facebook, tham gia vào các Blog và cập nhật Twitter.
 • Quản lý hiện diện phương tiện truyền thông xã hội – Facebook, Twitter, LinkedIn.
 • Ra mắt và quản lý các sáng kiến ​​truyền thông xã hội bao gồm Facebook và Twitter.
 • Quản lý tất cả các khía cạnh của quảng cáo in và kỹ thuật số. Bao gồm Facebook, Twitter, Google và Reddit.
 • Phát triển chiến lược truyền thông xã hội của doanh nghiệp trên các nền tảng Facebook, Twitter, WordPress, LinkedIn và Google+.
 • Số lần nhấp trên phương tiện truyền thông xã hội tăng thêm nửa triệu (ví dụ: Facebook, Twitter, Reddit).
 • Ra mắt chiến dịch truyền thông xã hội của ETi bằng cách thiết lập và phát triển tài khoản Facebook, YouTube và LinkedIn.
 • Tạo tài liệu tiếp thị cho LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Google+ và YouTube.
 • Trưởng nhóm về kế hoạch tiếp thị xã hội với sự hiện diện trên Facebook, Twitter và Pinterest.
 • Tăng mức độ tham gia Facebook lên 800% so với năm ngoái, thêm khoảng 1.500 người hâm mộ mới cho mỗi chiến dịch.
 • Thực hiện là dẫn dắt dự án gồm các trang web mua lại trước, rút ​​thăm trúng thưởng và các ứng dụng Facebook.
 • Trách nhiệm chính: Xử lý tất cả các chức năng Truyền thông xã hội trực tuyến cho thương hiệu Truvle. Bao gồm Twitter, Facebook và PR.
 • Quản lý các tài khoản Twitter, Facebook, LinkedIn và Instagram của Gravity4.

44. Sản phẩm phần mềm

Yêu cầu thấp

Phát triển sản phẩm phần mềm trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Làm việc với các bộ phận quản lý và tiếp thị sản phẩm trong việc đưa ra dòng sản phẩm phần mềm video.
 • Ra mắt các sản phẩm phần mềm quản lý lưu trữ cấp doanh nghiệp thế hệ đầu tiên, trên cơ sở toàn cầu dẫn đến hơn 1300 bản được xuất xưởng.
 • Quản lý chu kỳ sản phẩm từ khi thành lập thông qua chứng nhận QA cho các sản phẩm phần mềm truyền thông Tích hợp/ Thi đua của IBM.
 • Sản xuất các sản phẩm phần cứng và phần mềm truyền thông công nghệ cao tùy chỉnh cho các hệ thống quan trọng.
 • Phát triển định vị sản phẩm và thông điệp cho các sản phẩm phần mềm quản lý.
 • Phát triển định vị sản phẩm và kế hoạch tiếp thị cho các sản phẩm phần mềm đồ họa.
 • Tiếp thị sản phẩm để tạo điều kiện cho việc ra mắt các sản phẩm phần mềm lưu trữ cho các kỹ sư bán hàng nội bộ và ngành công nghiệp lưu trữ.
 • Làm việc với các nhóm phát triển và bán hàng để tạo điều kiện cho sự hiểu biết kỹ thuật về chức năng sản phẩm để tiếp thị và bán sản phẩm phần mềm.
 • Phối hợp nhiều nhóm nội bộ, khách hàng và nhà cung cấp bên thứ ba để xác định bộ tính năng cho các sản phẩm phần mềm và silicon mới.
 • Nghiên cứu thị trường, thử nghiệm thực địa, đào tạo và phát triển chiến lược cho ba sản phẩm phần mềm được sử dụng trong các hệ thống tín dụng/ thu thập chìa khóa trao tay.
 • Phát triển các kế hoạch tiếp thị/ yêu cầu phần mềm cho các sản phẩm phần mềm, giá cả, quảng bá, lập kế hoạch và định hướng tương lai của sản phẩm.
 • Mở rộng, tiếp thị và quản lý một danh mục sản phẩm phần cứng và phần mềm.
 • Các bộ tính năng & yêu cầu được thiết lập cho các sản phẩm phần mềm thế hệ tiếp theo cho Vista và Blu-ray.
 • Quản lý năng suất lắp đặt tại nhà máy và các sản phẩm phần mềm với doanh thu hàng năm là 200 triệu đô la.
 • Đại diện HP trong các cuộc thảo luận với các nhà cung cấp phần mềm OEM cho các sản phẩm phần mềm không dây.
 • Phát triển bảng dữ liệu, thuyết trình, thông cáo báo chí, trình diễn kỹ thuật, đào tạo và bài viết cho các sản phẩm phần mềm.
 • Quản lý một danh mục có tính thực thi cao, chuyển đổi kênh sợi và các sản phẩm phần mềm.
 • Vô địch sản phẩm phần mềm thông qua các bản demo và đào tạo trực tiếp.
 • Cung cấp hỗ trợ cấp đầu tiên cho các sản phẩm phần mềm Motorsports.

45. Yêu cầu của khách hàng

Yêu cầu thấp

Sử dụng yêu cầu của khách hàng trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Cung cấp chiến lược cho các sản phẩm trong tương lai. Dựa trên đánh giá các yêu cầu của khách hàng, xu hướng chính, khả năng kỹ thuật và nguồn lực sẵn có.
 • Làm việc chặt chẽ với các kỹ sư phần mềm và phần cứng để phát triển sản phẩm bằng cách sử tận dụng những yêu cầu của khách hàng đối với các chỉ thị kinh doanh.
 • Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm chi tiết, ưu tiên dựa trên nhu cầu thị trường, trí tuệ cạnh tranh và yêu cầu của khách hàng.
 • Thực hiện các thông số kỹ thuật yêu cầu về phát triển sản phẩm mới dựa trên thông tin thị trường và yêu cầu của khách hàng.
 • Yêu cầu quản lý khách hàng để tùy biến sản phẩm và chịu trách nhiệm về thông tin thị trường.
 • Giới thiệu hai sản phẩm và kỹ thuật dựa trên dữ liệu để chắt lọc yêu cầu của khách hàng.
 • Thu thập các yêu cầu của khách hàng và phản hồi để phát triển sản phẩm mới.
 • Phân tích quy mô thị trường, tăng trưởng và phân khúc, các sản phẩm và công nghệ cạnh tranh, các tính năng khác biệt, xu hướng thị trường và yêu cầu của khách hàng.
 • Phân tích xu hướng ngành/ thị trường, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và yêu cầu của khách hàng để xác định nhu cầu về sản phẩm truyền tải mới/ nâng cao.
 • Xây dựng trường hợp kinh doanh cho các sản phẩm mới và thúc đẩy các sáng kiến ​​sản phẩm mới bằng cách chuyển các yêu cầu của khách hàng thành các sản phẩm có lợi nhuận.
 • Tương tác với các nhóm bán hàng khu vực trên toàn thế giới để nhận ra và giải thích các yêu cầu chính của khách hàng về các tính năng của sản phẩm.
 • Giao diện với bộ phận R & D để đảm bảo các sản phẩm trong tương lai đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng.
 • Phối hợp và giao tiếp với sản xuất cũng như bán hàng để hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng.
 • Theo dõi xu hướng thị trường, cung cấp cạnh tranh, và yêu cầu của khách hàng.
 • Làm việc chặt chẽ với kỹ thuật để phát triển lộ trình sản phẩm và thông số kỹ thuật dựa trên yêu cầu của thị trường và khách hàng.
 • Thiết kế mạng và liên kết backhaul dựa trên phân tích lưu lượng mạng và yêu cầu của khách hàng.
 • Duy trì và truyền đạt lộ trình sản phẩm, đảm bảo cung cấp sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
 • Xác định yêu cầu của khách hàng: thông qua nghiên cứu thị trường, phỏng vấn cá nhân, nhóm tập trung, khảo sát, bàn tròn,…

46. ​​Lập kế hoạch sản phẩm

Yêu cầu thấp

Dưới đây là cách lập kế hoạch sản phẩm được sử dụng trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Phối hợp với các nhóm quốc tế, đa chức năng để tối đa hóa hiệu quả trong quá trình lập kế hoạch sản phẩm.
 • Quản lý tiếp thị và lập kế hoạch sản phẩm chiến lược cho một công ty phần mềm quản lý mối quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.
 • Xác định tương lai phát triển của sản phẩm/ kế hoạch sản phẩm để đạt được mục tiêu chất lượng và chi phí.
 • Lập kế hoạch sản phẩm mới và phát triển sản phẩm cho phần mềm tiếp thị doanh nghiệp.
 • Tăng giá trị chiến lược của khả năng quản lý thông qua khả năng lập kế hoạch sản phẩm kinh doanh chéo.
 • Phát triển và tạo điều kiện thực hiện quá trình lập kế hoạch sản phẩm trên toàn thế giới.
 • Nghiên cứu các sản phẩm cạnh tranh hiện tại và mới. Cũng như các nhóm tập trung được phát triển và thực hiện để có được thông tin cho kế hoạch sản phẩm trong tương lai.
 • Thực hiện các dự án nghiên cứu thị trường với nhóm Nghiên cứu và Đổi mới, thay mặt cho nhóm Kỹ sư và Kế hoạch Sản phẩm HAV tại Nhật Bản.
 • Chỉ đạo tất cả các kế hoạch sản phẩm, dự báo, phân tích thị trường, nghiên cứu thị trường và phân tích cạnh tranh cho dòng sản phẩm.
 • Xây dựng kế hoạch triển khai và hoạch định sản phẩm. Xác định mục tiêu và số liệu chương trình, bao gồm cả chiến lược giá và tỷ suất lợi nhuận gộp.
 • Quản lý chương trình lập kế hoạch sản phẩm mới, phân tích dữ liệu giá, các dự án nhà cung cấp được quản lý để xác định tên thương hiệu.
 • Quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm – từ lập kế hoạch sản phẩm đến quy trình cuối vòng đời.
 • Quản lý các hoạt động lập kế hoạch và ra mắt sản phẩm của doanh nghiệp cung cấp mực in LaserJet trị giá 1,5 tỷ USD.
 • Quản lý các báo cáo điều hành quan trọng. Bao gồm đánh giá Ops tiếp thị hàng tháng, theo dõi dự án và lịch lập kế hoạch sản phẩm.
 • Quản lý lập kế hoạch và định vị sản phẩm chiến lược World Wide.

47. Nhóm tập trung

Yêu cầu thấp

Cách sử dụng nhóm tập trung hiệu quả trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Tiến hành các nhóm tập trung và phân tích cạnh tranh để tạo ra định vị và thông điệp mạnh mẽ làm nền tảng cho tất cả các thông tin liên lạc.
 • Yêu cầu thị trường – Phối hợp và kiểm duyệt nhiều nhóm tập trung người tiêu dùng để thu thập các yêu cầu.
 • Hỗ trợ thị trường thử nghiệm các sản phẩm mới thông qua các nhóm tập trung, phỏng vấn sâu, phỏng vấn trực tiếp và nghiên cứu định lượng.
 • Chỉ đạo và tham gia nghiên cứu thị trường bằng cách tới các trung tâm thương mại, khảo sát qua điện thoại, các nhóm tập trung và phỏng vấn trực tiếp.
 • Quản lý triển lãm thương mại, các cuộc họp bán hàng, tiếp thị sự kiện, các nhóm tập trung, hội thảo và nhân viên tiếp thị sản phẩm.
 • Nghiên cứu các nhóm tập trung, phỏng vấn khách hàng, khảo sát khách hàng và phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh.
 • Đưa các nhóm tập trung vào khách hàng để đánh giá, cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và chương trình.
 • Phát triển và thực hiện các nghiên cứu nhóm tập trung với nhóm Nghiên cứu thị trường về các sản phẩm và công nghệ mới.
 • Sử dụng các nhóm tập trung để phát triển các dự án trong tương lai được thiết kế để cải thiện việc tiếp thị các sản phẩm bảo hành.
 • Tiến hành các nhóm tập trung người dùng và cung cấp phản hồi và yêu cầu của người tiêu dùng cho nhóm quản lý sản phẩm.
 • Tham gia vào các cơ hội Co-Marketing, tài trợ cho các sự kiện LAN và tổ chức các Nhóm tập trung.
 • Các nhóm tập trung được quản lý và các chương trình nghiên cứu để xác định và xác nhận các yêu cầu của khách hàng.
 • Bắt đầu và tiến hành nghiên cứu thị trường, bao gồm lập kế hoạch và giám sát các nhóm tập trung.
 • Nghiên cứu định lượng phối hợp thông qua các nhóm tập trung cho một loạt các sản phẩm.
 • Tổ chức và lãnh đạo nhiều cuộc thảo luận bàn tròn và các nhóm tập trung.
 • Dẫn dắt nhóm tập trung khách hàng, bảng người dùng và bản demo trực tiếp.
 • Phối hợp nghiên cứu định tính nghiên cứu như nhóm một và một nhóm tập trung.
 • Định dạng và tiến hành các nhóm tập trung vào quảng cáo sản phẩm.
 • Nghiên cứu thị trường cho sự ra mắt của xổ số điện tử đầu tiên ở Peru, cũng như các nhóm tập trung trực tiếp.
 • Dân tộc học được sử dụng, cửa hàng, các nhóm tập trung và màn hình khái niệm để xác định các cơ hội sản phẩm mới và khoảng trắng.

48. Twitter

Yêu cầu thấp

Đây là cách Twitter được sử dụng trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Thu hút hàng ngàn người theo dõi Twitter và người hâm mộ Facebook thông qua các cuộc thi, hội thảo, phản hồi của người dùng và báo chí toàn cầu.
 • Đăng nội dung và bài viết hấp dẫn trên LinkedIn và Twitter. Trả lời tốt các câu hỏi liên quan đến sản phẩm.
 • Thiết kế chiến lược truyền thông và kế hoạch ra mắt Twitter, YouTube. Bắt đầu chiến lược bán hàng cho LinkedIn.
 • Thúc đẩy các nỗ lực truyền thông xã hội cho ngành kinh doanh (Twitter, LinkedIn,…).
 • Tạo ra hơn 4.000 người theo dõi Twitter hoạt động mới trong vòng 8 tháng.
 • Số người theo dõi Twitter tăng từ 5 lên 95 và vẫn đang tiếp tục tăng.
 • Làm việc với nhóm tiếp thị xã hội để phát triển chiến dịch với những người có ảnh hưởng blogger/ twitter để tạo ra nhận thức về sản phẩm.
 • Cải thiện mức độ liên quan của tài khoản Twitter bằng cách quản lý nội dung lối sống số có liên quan với lịch trình của Twitter.
 • Phối hợp tất cả các dự án nghiên cứu thị trường và sáng kiến ​​trực tuyến, email và PR bao gồm: Google Adwords và Twitter.
 • Ra mắt và phát triển sự hiện diện của twitter @equallogic, tăng hơn 200 người theo dõi trong năm đầu tiên.
 • Đồng phát triển sáng kiến ​​truyền thông xã hội đa kênh của SugarCRM. Bao gồm CRMOutsiders và các tài khoản Twitter, LinkedIn có liên quan.
 • Duy trì tài khoản Twitter của công ty (@Paratexting).
 • Cải thiện điểm số Klout 5 đến 42 trong 8 tuần chỉ sử dụng hoạt động Twitter thông qua nội dung lối sống kỹ thuật số.

49. Đại diện bán hàng

Yêu cầu thấp

Sau đây là những cách sử dụng đại diện bán hàng hiệu quả trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Duy trì và quản lý các quy trình kiểm soát chất lượng đồng thời cải thiện các kênh truyền thông cho hơn 20 đại diện bán hàng trên toàn quốc.
 • Thiết lập mối quan hệ với các bác sĩ phẫu thuật và đại diện bán hàng cả trong nước và quốc tế.
 • Xử lý tất cả các cuộc đàm phán hợp đồng/ quyết toán cho 17 đại diện bán hàng.
 • Phát triển một quy trình truy xuất trực tuyến cho các đại diện bán hàng.
 • Tiến hành đào tạo cho đại diện bán hàng và nhà phân phối quốc tế.
 • Xây dựng kế hoạch bồi thường cho các đại diện bán hàng bên ngoài .
 • Đại diện bán hàng được cố vấn trong tài khoản cá nhân của họ và dạy cho các đại diện bán hàng cách phát triển mối quan hệ lâu dài với tài khoản của họ.
 • Đào tạo đại diện bán hàng quốc gia về các sản phẩm và cách bán sản phẩm cho khách hàng của họ.
 • Hỗ trợ một đội gồm 13 đại diện bán hàng, 2 quản lý bán hàng và khách hàng toàn cầu của họ.
 • Thực hiện du lịch thực địa với đại diện bán hàng và tham dự triển lãm thương mại với các nhà lãnh đạo quan trọng trong ngành.
 • Chỉ đạo hoạt động của ba kỹ sư tiếp thị sản phẩm và ba đại diện bán hàng trên lãnh thổ.
 • Đại diện bán hàng được đào tạo về việc sử dụng phần mềm và các sản phẩm dựa trên web.
 • Phát triển tài liệu sản phẩm cho các đại diện bán hàng để sử dụng như các công cụ bán hàng hiệu quả.
 • Làm việc với 54 đại diện bán hàng cá nhân để giúp đáp ứng nhu cầu tiếp thị.
 • Thúc đẩy và đào tạo 20 đại diện bán hàng để bán sản phẩm mới.
 • Quản lý hỗ trợ và đào tạo đại diện bán hàng toàn quốc.
 • Phát triển và thực hiện các kế hoạch tiếp thị chiến lược cho các nhà sản xuất phần mềm quan trọng để thúc đẩy doanh số thông qua các đại lý kênh phân phối và đại diện bán hàng Ingram.
 • Đi đầu trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp để giảm bớt doanh số bán thuốc theo toa mới của Axert, tỷ lệ cuộc gọi và đại diện bán hàng bất mãn.
 • Đại diện bán hàng được hỗ trợ có được các giao dịch lớn trên tất cả các sản phẩm của Hewlett-Packard từ Đại lý giá trị gia tăng (VARS).
 • Quản lý giá cho 5 nhà phân phối và 13 đại diện bán hàng bao gồm hơn 8.000 SKU.

50. Đối tác kênh

Yêu cầu thấp

Sử dụng đối tác kênh trong Quản lý tiếp thị sản phẩm:

 • Giám sát mối quan hệ đối tác, đàm phán kinh doanh, hợp đồng pháp lý của tất cả các nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo xu hướng thị trường và sự hài lòng của khách hàng.
 • Đào tạo sản phẩm cho các đối tác kênh và tổ chức bán hàng toàn cầu.
 • Thiết lập một lộ trình tiếp thị và chương trình đào tạo cho nhân viên nội bộ/ khách hàng của các sản phẩm độc quyền và các đối tác kênh.
 • Thiết kế và thực hiện chương trình thả giống cho các đối tác kênh. Tăng doanh số trong phân khúc này 36% trong một năm.
 • Phát triển sản phẩm hấp dẫn và thông điệp cho người dùng cuối, người bán hàng, đối tác kênh và người đánh giá sản phẩm.
 • Cung cấp tài sản cho các đối tác kênh bao gồm tài sản thế chấp bán hàng và tài liệu đào tạo cho web của họ.
 • Phục vụ khách hàng và đối tác kênh trong bán lẻ hộp lớn, khai thác cáp/ vệ tinh, phân phối bán buôn điện.
 • Xác định và truyền đạt các đề xuất giá trị của Vận tốc bằng cách thành lập nhóm bán hàng và các đối tác kênh.
 • Đào tạo đội ngũ bán hàng trên và các đối tác kênh trên thế giới, thúc đẩy các chương trình tạo nhu cầu.
 • Cung cấp chiến dịch và chương trình tiếp thị đơn giản, khác biệt cho khách hàng và đối tác kênh.
 • Làm việc với các địa lý trên toàn thế giới và các đối tác kênh để tài trợ cho các chương trình và kế hoạch tiếp thị phù hợp.
 • Giao thoa với hơn 500 nhà cung cấp và đối tác kênh về các vấn đề tiếp thị và bán hàng.
 • Quản lý chương trình đào tạo web cho trên 50 đối tác kênh và hơn 500 nhóm bán hàng.
 • Tăng cường tác động bán hàng khu vực, dịch vụ khách hàng và các đối tác kênh.
 • Tăng quan hệ kinh doanh đối tác kênh lên 118%.
 • Đào tạo đội ngũ bán hàng và đối tác kênh.
 • Duy trì và cập nhật các trang web sản phẩm, đưa thông tin hội thảo kỹ thuật cho bán hàng, đối tác kênh, nhà phân tích và báo chí.
 • Lãnh đạo bán hàng trực tiếp và đối tác kênh trong thời gian ra mắt  sản phẩm đa chức năng mới.
 • Phát triển cơ hội hợp tác tiếp thị với các đối tác kênh như Nvidia, HP và Intel cho các tựa game PC.
 • Phát động chiến dịch nâng cao nhận thức của HP ThinCl Client với các đối tác kênh thông qua các cuộc họp và hội thảo trên web.

Như vậy chúng ta đã cùng nhau khám phá 50 kỹ năng quản lý tiếp thị sản phẩm hàng đầu thế giới. Hãy ứng dụng linh hoạt các kỹ năng trên để trở thành một người Quản lý thành công nhé!

quan-ly-tiep-thi-san-pham 8

20 kỹ năng quan trọng nhất dành cho người Quản lý tiếp thị sản phẩm.

Xem thêm: 50 kỹ năng quản lý thương hiệu hàng đầu cho GĐ tiếp thị