Tháng Ba 21, 2020
giam-doc-marketing-cao-cap-1

50 kỹ năng quản lý hàng đầu của Giám đốc Marketing cao cấp

Dưới đây là danh sách các kỹ năng quan trọng nhất cho vị trí Giám đốc Marketing cao cấp. Các kỹ năng hàng đầu được liệt kê dựa trên tỷ lệ phần trăm các yêu cầu cần có trong bản mô tả công việc. Ví dụ, 12,4% hồ sơ ứng […]
Tháng Ba 21, 2020
quan-ly-hoat-dong

50 kỹ năng quản lý hoạt động và tiếp thị hàng đầu thế giới

Bài viết này cung cấp danh sách 50 kỹ năng quản lý hoạt động và tiếp thị hàng đầu thế giới. Các kỹ năng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên dựa trên tỷ lệ phần trăm xuất hiện trong bản mô tả công việc của các quản lý […]
Tháng Ba 20, 2020
ky-nang-quan-ly-tai-khoan-1

50 kỹ năng quản lý tài khoản tiếp thị hàng đầu dành cho dân Marketing

Dưới đây là danh sách các kỹ năng quản lý tài khoản quan trọng nhất của một quản lý Marketing. Các kỹ năng này được sắp xếp dựa trên tỷ lệ phần trăm các yêu cầu cần có trong bản mô tả công việc. Ví dụ, 10.7% hồ sơ ứng tuyển vị […]
Tháng Ba 15, 2020
quan-ly-chuong-trinh-tiep-thi

50 kỹ năng quản lý chương trình tiếp thị dành cho dân Marketing

Bài viết này cung cấp danh sách 50 kỹ năng quan trọng nhất dành cho người Quản lý chương trình tiếp thị. Thứ tự các kỹ năng trong bài viết được sắp xếp ưu tiên, dựa theo tỷ lệ phần trăm xuất hiện trong các bản mô tả công việc […]
Tháng Ba 13, 2020
truong-nhom-marketing

50 kỹ năng quan trọng của một trưởng nhóm Marketing hàng đầu

Dưới đây là danh sách 50 kỹ năng quan trọng nhất trong công việc của trưởng nhóm Marketing. Các kỹ năng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, dựa trên tỷ lệ phần trăm có trong bản mô tả công việc của các trưởng nhóm Marketing hiện nay. Ví dụ: […]
Tháng Ba 11, 2020
quan-ly-tiep-thi-san-pham

50 kỹ năng quản lý tiếp thị sản phẩm dân Marketing cần phải biết

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp danh sách 50 kỹ năng quan trọng nhất dành cho người Quản lý tiếp thị sản phẩm. Các kỹ năng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên dựa trên tỷ lệ phần trăm xuất hiện trong bản mô tả công việc. Chẳng […]
Tháng Ba 10, 2020
ky-nang-quan-ly-

50 kỹ năng quản lý và tiếp thị địa phương dành cho dân Marketing

Dưới đây là danh sách các kỹ năng quản lý quan trọng nhất của một quản lý Marketing. Các kỹ năng này được sắp xếp dựa trên tỷ lệ phần trăm các yêu cầu cần có trong bản mô tả công việc quản lý. Ví dụ, 10.1% hồ sơ ứng […]
Tháng Ba 7, 2020
tro-ly-giam-doc-marketing-7

50 kỹ năng hàng đầu cần có của một Trợ lý Giám đốc Marketing

Dưới đây là danh sách các kỹ năng quan trọng nhất cho vị trí Trợ lý Giám đốc Marketing. Bảng xếp hạng các kỹ năng hàng đầu được đưa ra dựa trên tỷ lệ phần trăm xuất hiện. Ví dụ: 13,2% hồ sơ Trợ lý Giám đốc Marketing yêu cầu […]
Tháng Ba 6, 2020
phat-trien-kinh-doanh 5

50 kỹ năng quản lý tiếp thị và phát triển kinh doanh hàng đầu thế giới

Bài viết này sẽ liệt kê các kỹ năng quan trọng mà một người Quản lý tiếp thị và phát triển kinh doanh cần có để thành công. Các kỹ năng được sắp xếp dựa trên tỷ lệ phần trăm trong bản mô tả công việc. Ví dụ, 14,6% hồ […]